Miljödepartementet

Allmänheten uppmanas att lämna synpunkter på miljökonvention

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 17:10 CESTÅrhuskonventionen bygger på synsättet att miljöarbetet kan förbättras genom att vara förankrat hos allmänheten. Nu kan du använda möjligheten att göra dina synpunkter hörda genom att skicka e-post till Miljödepartementet fram till den 1 november.

Sverige är sedan år 2005 part till Århuskonventionen (konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor). Enligt ett åtagande i konventionen ska varje part regelbundet enligt en viss mall rapportera hur konventionen har genomförts. Sverige gav in sin första rapport år 2008.

Nu är det dags för en förnyad sådan rapport. Innan rapporten lämnas in till Århuskonventionens sekretariat ska den genomgå en nationell konsultationsprocess som innebär att var och en som vill har möjlighet att komma med synpunkter på rapporten.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Åsa Marklund Andersson
Kansliråd
08-405 23 99
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Dina synpunkter på rapporten om Århuskonventionens genomförande (http://www.regeringen.se/sb/d/3830/a/90020)
Århuskonventionen (http://www.regeringen.se/sb/d/3830/a/22622)