Finansinspektionen

Allmänna Kapital begärs i konkurs

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 09:49 CET

Kreditmarknadsbolaget Allmänna Kapitals likvidator lämnade idag in
en konkursansökan till Stockholms tingsrätt.

Likvidatorn bedömer det inte som sannolikt att de intäkter och tillgångar som bolaget har kommer att räcka till en ordnad avveckling av verksamheten.

FI har identifierat problem i flera kreditmarknadsbolag under 2006, problem som har varit av såväl mindre som större karaktär. Situationen för Allmänna Kapital har emellertid varit anmärkningsvärd. Efter det att FI hade identifierat problem i Allmänna Kapital lämnade i september såväl styrelse som vd bolaget. FI förordnade därför för första gången i modern tid en vd för skötseln av den löpande verksamheten.

FI finner styrelsens och vd:s avgång ytterst anmärkningsvärd. Att lämna ett problembolag i en situation när vd och styrelses närvaro är som mest behövd är oacceptabelt. Ett sådant beteende påverkar naturligtvis möjligheten att godkännas som vd eller styrelseledamot i företag under FI:s tillsyn.

Allmänna Kapital har 261 kontosparare med en total fordran på drygt 40 miljoner kronor.

Läs mer på www.fi.se

KERSTIN AF JOCHNICK
Avdelningschef
Tfn 08-787 81 42
Mob 0703-82 83 45

LARS MALMSTRÖM
Enhetschef, Informationsavd
Tfn 08-787 80 31
Mob 070-758 35 03