Statistiska centralbyrån, SCB

Allmänna val 2010, valresultat: Ökat valdeltagande och nytt riksdagsparti

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 09:55 CET

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302570.aspx

De allmänna valen 2010 kännetecknas av ett ökat valdeltagande. Lomma var den kommun som hade flest röstande i val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Minst benägna att rösta var invånarna i Haparanda. För första gången någonsin är åtta partier representerade i riksdagen.

Valdeltagandet i riksdagsvalet 2010 var 84,6 procent. Motsvarande andelar  i valen till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige var 81,0 respektive 81,6 procent. Det innebär att valdeltagandet har ökat i två på varandra följande val. Nästan 2,4 miljoner personer, eller 39 procent av de röstande förtidsröstade. Motsvarande siffra vid 2006 års val var 32 procent. Andelen blanka röster minskade också i samtliga val år 2010.

Valdeltagandet i riksdagsvalet ökade i samtliga kommuner jämfört med 2006 års val. Ökningen av valdeltagandet var störst i Övertorneå med 5,9 procentenheter, från 74,9 till 80,8 procent. Övertorneå stod även för den största ökningen av valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige med 5,8 procentenheter. I valen till kommunfullmäktige minskade valdeltagandet i två kommuner, i Burlöv med 1,5 procentenheter och i Bengtsfors med 0,2 procentenheter. I övriga kommuner ökade andelen som valde att rösta i valet till kommunfullmäktige.

Högst var valdeltagandet, både i riksdags- och kommunfullmäktigvalen, i Lomma kommun där valdeltagandet översteg 90 procent i båda valen. Detta innebär också att Lomma behåller sin plats från 2006 års val som den kommun med störst andel röstande.

Lägst valdeltagande återfinns liksom 2006 i Haparanda i riksdags- och kommunfullmäktigvalen. Valdeltagandet har dock ökat något för Haparanda i de båda valen.

Åtta partier i Sveriges riksdag

I och med årets val får riksdagen för första gången åtta partier, med Sverigedemokraterna som nytt parti. Tidigare har som mest sju partier valts in i riksdagen vid ett och samma riksdagsval. Årets riksdagsval innebar att Moderaterna gör sitt bästa val sedan allmän och lika rösträtt infördes 1921 och Miljöpartiet och Sverigedemokraterna gör sina bästa val någonsin. Socialdemokraterna har inte sedan allmän och lika rösträtt infördes gjort ett sämre riksdagsval. Övriga riksdagspartier backar något sedan 2006 års riksdagsval.

Starka och svaga fästen

Socialdemokraterna blev trots den stora tillbakagången det största partiet i riksdagen. Störst var stödet i Överkalix, där 61 procent röstade på partiet i riksdagsvalet. Minst stöd hade de i Danderyd. Moderaterna hade sitt starkaste stöd i Vellinge, 59,1 procent och minst stöd i Överkalix. Miljöpartiet blev för första gången tredje största parti i riksdagsvalet och störst stöd hade de i Lund där de fick stöd av 12,8 procent av väljarna. Minst stöd hade de i Dorotea. Folkpartiet fick 11,7 procent av rösterna i Landskrona, vilket var deras bästa resultat i någon kommun. De fick minst andel röster  i Haparanda. Centerpartiet fick 20,7 procent i Robertsfors, vilket var deras bästa resultat och minst stöd hade Centerpartiet i Gällivare. Sverigedemokraterna nådde sitt bästa valresultat i Sjöbo, 15,8 procent. Det svagaste stödet fick de i Danderyd. Vänsterpartiet fick sitt bästa resultat i Pajala med 18,8 procent av rösterna och sämst gick det i Vellinge. Kristdemokraterna hade störst stöd i Öckerö med 19,3 procent och minst andel röster fick de i Bräcke.

I valen till kommunfullmäktige är Socialdemokraterna starkast i Smedjebacken med 59,4 procent. Minst stöd har de, liksom i riksdagsvalet i Danderyd. Moderaternas starkaste kommun i valen till kommunfullmäktige är Lomma med 51,9 procent och minst stöd har de i Malå. Miljöpartiets starkaste fäste är Kalix och minst stöd i en enskild kommun får de i Åsele. Folkpartiets starkaste kommun är Skinnskatteberg där de får 30,7 procent av rösterna och minst stöd får de Haparanda. Centerpartiet har sitt bästa valresultat i Mönsterås, med 40,4 procent. Centerpartiet får minst andel röster i Åsele av samtliga kommuner. Vänsterpartiet får 55,6 procent av rösterna i Fagersta. Minst stöd i kommunfullmäktigvalen har de i Gnosjö. Sverigedemokraterna har sitt starkaste fäste i Bjuv där de fick 19,3 procent, medan de är som svagast i Åsele. Kristdemokraternas bästa kommun är i Markaryd, där de erhåller 44,7 procent av rösterna. De har dock obefintligt stöd i Överkalix, där de inte fått en enda röst, i årets kommunfullmäktigval.

Nu publicerar SCB statistik om de allmänna valen 2010

På SCB:s webbplats redovisas resultaten för riksdagsvalet, landstingsfullmäktigvalen och kommunfullmäktigvalen i Excelformat och i Statistikdatabasen. Excel-tabellerna är lätta att använda för egna jämförelser och sammanställningar. Till exempel kan informationen som presenteras i detta pressmeddelande tas fram genom enklare bearbetning i Excel.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-31 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 949 34

 

Förfrågningar

Jonas Olofsson
Tfn 08-509 947 18
E-post valstatistik@scb.se