Statistiska centralbyrån, SCB

Allmänna val, nominerade och valda: Unga förtroendevalda lämnar politiken i större utsträckning än äldre

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 11:54 CET

Avhopp från kommunfullmäktige sker i störst utsträckning bland unga. En ny studie från SCB visar att skälen till avhoppen ofta har att göra med att det är svårt att kombinera uppdraget med arbets- och familjelivet.

Under de två senaste mandatperioderna var det 16-17 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige som valde att lämna sina uppdrag i förtid. Avhoppen är mest vanliga bland grupper som redan är sämre representerade bland de folkvalda. Unga, framförallt unga kvinnor, hoppar av sina uppdrag i störst utsträckning under mandatperioden. I slutet av mandatperioden var fullmäktigeförsamlingarna mindre representativa än vad de var direkt efter valen.

Majoriteten av dem som valdes in i kommunfullmäktigvalen 2010 och som hoppat av sitt uppdrag innan augusti 2012 uppger att skälen framför allt var personliga. Till personliga skäl räknas hälsa, arbets- och familjeförhållanden samt flytt. Omkring 61 procent uppger att personliga skäl hade den avgörande betydelsen, 21 procent uppger politiska skäl och 18 procent att skälen till avhoppet varit lika mycket politiska som privata.

Det är även så att antalet fullmäktigeledamöter är färre vid slutet av mandatperioden än i början. Det beror på att det inte har funnits tillräckligt många  personer  som kan ersätta de ledamöter som har hoppat av sina uppdrag.

Samtidigt visar undersökningen att det finns en positiv inställning till uppdraget som förtroendevald. Det gäller oavsett om man har kvar sitt uppdrag i fullmäktige eller inte. Av dem som hoppat av sitt uppdrag från och med kommunfullmäktigevalen 2010 fram till augusti 2012 är det dessutom 39 procent som kan tänka sig att kandidera igen i framtiden. Många är fortfarande kvar som medlemmar i partiet.

Kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade

Kvinnor är underrepresenterade bland folkvalda. Av dem som valdes in i kommunfullmäktige 2010 var 43 procent kvinnor. Även utrikes födda och unga är underrepresenterade bland folkvalda. Bland nya i politiken är dock könsfördelningen betydligt jämnare och utrikes födda är representerade i större utsträckning.

Förtroendeuppdragen är skevt fördelade. Ju tyngre post desto sämre är kvinnorepresentationen. Detsamma gäller unga och utrikes födda.

Om uppdraget

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av regeringen studerat vilka som blir nominerade och valda vid de allmänna valen och deras representativitet i förhållande till befolkningen,  hur de förtroendevalda rör sig mellan olika förtroendeuppdrag och vilka som väljer att lämna sina uppdrag i förtid. SCB har även undersökt vilka motiv som ligger bakom att personer väljer att ta på sig förtroendeuppdrag, hur de förtroendevalda uppfattar sina uppdrag, hur de betraktar politikens villkor och skälen till eventuella avhopp.  Dessa studier har resulterat i rapporten Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige som presenteras idag.

Publikation

Resultat från undersökningarna och information kring upplägg presenteras i rapporten Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för demokratistatistik
Box 24300
104 51 Storckholm

Förfrågningar

Mikaela Järnbert
Tfn 08-506 942 43
E-post valstatistik@scb.se