Statistiska centralbyrån, SCB

Allmänna val, nominerade och valda : Var sjätte lämnade kommunfullmäktige i förtid

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 09:46 CET

Av dem som valdes in i kommunfullmäktige år 2006 lämnade 17 procent sitt uppdrag i förtid. Kvinnor och unga hoppade av i högre grad. De är grupper som var underrepresenterade redan vid mandatperiodens början.

Av de 13 078 kandidater som blev invalda i 2006 års val till kommunfullmäktige hoppade 2 185 av, vilket motsvarar 17 procent. Det är en knapp ökning i förhållande till föregående mandatperiod, då motsvarande siffra var 16 procent.

Av de riksdagsledamöter som valdes in 2006 hoppade 9 procent av i förtid. För landstingsfullmäktige var motsvarande andel 13 procent.

Kvinnor och yngre kandidater hoppar av i större utsträckning
Kvinnor och yngre personer upp till och med 29 år, är underrepresenterade i kommunfullmäktige. Dessa grupper tenderar också att i större utsträckning lämna sina uppdrag innan mandatperioden avslutats.

Av de kvinnor som valdes in 2006 hoppade 18 procent av. Motsvarande andel bland manliga kandidater var 16 procent.

Bland dem under 30 år hoppade 39 procent av fullmäktige innan mandatperioden 2006-2010 avslutats. Minst benägna att lämna sitt uppdrag var kandidater mellan 50 och 64 år, av vilka 12 procent lämnade i förtid.

Skillnaderna mellan mandatperioderna 2002-2006 och 2006-2010 är väldigt små när det gäller andelen som hoppat av i olika åldersgrupper och efter kön.

Kommunfullmäktigvalen 2002-2006 och 2006-2010. Valda kandidater som lämnat fullmäktige innan mandatperiodens slut, efter kön, ålder och mandatperiod.
För tabell se här!

Var tredje Sverigedemokrat hoppade av
Sett till de två senaste mandatperioderna är det kandidater tillhörande Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som i störst utsträckning lämnat fullmäktige i förtid. Framförallt Sverigedemokraterna skiljer ut sig under den senaste mandatperioden, då 32 procent av partiets valda kandidater lämnade innan mandatperiodens slut. Minst benägna att hoppa av fullmäktige var Centerpartiets kandidater. Det gäller båda de senaste mandatperioderna.

Kommunfullmäktigvalen 2006-2010. Valda kandidater som lämnat fullmäktige innan mandatperiodens slut, efter parti och mandatperiod.
För tabell, se här!

Störst andel avhopp totalt sett, skedde i Jokkmokk, där 36 procent av kandidaterna lämnade sitt uppdrag under föregående mandatperiod. Minst var andelen i Bräcke, där endast 2 procent av ledamöterna i fullmäktige hoppade av.

Kommunfullmäktigvalen 2006-2010. Valda kandidater som lämnat fullmäktige innan mandatperiodens slut, efter kommun. Kommuner med högst respektive lägst andel avhopp
För tabell, se här!

Nya uppgifter om nominerade och valda kandidater efter 2011 års omval
Valprövningsnämnden beslutade att 2010 års val till landstingsfullmäktige i Västra Götaland och kommunfullmäktige i Örebro (nordöstra valkretsen) skulle göras om. Omval ägde rum den 15 maj 2011. SCB publicerar i dag uppgifter om nominerade och valda kandidater som är uppdaterade med anledning av 2011 års omval. Det gäller redovisningar efter olika bakgrundsvariabler som kön, ålder, födelseland, utbildning, inkomst och parti.

Omvalet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland innebar att 21 personer blev invalda som inte blev invalda vid det ordinarie, överklagade valet 2010. Motsvarande antal för valet till kommunfullmäktige i Örebro är 4 personer. För den statistik som SCB tar fram kring nominerade och valda kandidater efter ovan nämnda bakgrundsvariabler innebär uppdateringen endast små förändringar.

Ny statistik
För första gången presenterar SCB uppgifter om avhopp bland valda kandidater i val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Redovisningen av avhopp gäller de två senaste mandatperioderna. Utöver en redovisning utifrån kandidaternas kön och ålder sker även redovisning efter födelseland, utbildning och inkomst.

Definitioner och förklaringar
Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid valtillfället, ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte. Andelen avhoppade kandidater avser andelen avhoppare bland de invalda inom respektive redovisningsgrupp. Åldern avser ålder vid valårets slut.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Jonas Olofsson
Tfn 08-506 947 18
E-post jonas.olofsson@scb.se