Statistiska centralbyrån, SCB

Allmänna valen 2006: Få soffliggare i Lomma

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:37 CET

Lomma var den kommun som hade det högsta valdeltagandet i årets val. Det gäller både valet till riksdag och kommunfullmäktige. Lägst valdeltagande hade Haparanda. För hela riket steg valdeltagandet något jämfört 2002 års val.

Valdeltagandet för hela riket har ökat jämfört med valet 2002, från 80,1 procent år 2002 till 82,0 procent år 2006 för riksdagsvalet. Motsvarande uppgift för landstingsfullmäktigvalen 2002 är 77,5 procent jämfört med 78,8 procent år 2006 och för kommunfullmäktigvalen 77,9 procent år 2002 jämfört med 79,4 procent år 2006.

Valdeltagandet ökade mest i Älvdalen
Valdeltagandet har ökat mest i Älvdalens kommun jämfört med 2002 års val till riksdag och kommunfullmäktige. Ökningen är 5,2 procentenheter för riksdagsvalet och 4,5 procentenheter för kommunfullmäktigvalet. Valdeltagandet i Älvdalen var 76,7 procent vid 2006 års riksdagsval och 75,2 procent vid 2006 års kommunfullmäktigval. Valdeltagandet för kommunen är dock lågt jämfört med snittet för riket.

Valdeltagandet har sjunkit mest i Bollnäs kommun, med 2,7 procentenheter för riksdagsvalet och med 3,0 procentenheter för kommunfullmäktigvalet. Där var valdeltagandet 77,0 procent vid 2006 års riksdagsval och 76,1 procent vid kommunfullmäktigvalet.


Nedan listas kommuner med högst respektive lägst valdeltagande vid 2006 års riksdags- och kommunfullmäktigval.

Kommuner med högst valdeltagande i procent vid valen 2006. Kommuner:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183558.asp

Kommuner med lägst valdeltagande i procent vid valen 2006. Kommuner:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183558.asp

De flesta partierna behöll sina starkaste fästen i riksdagsvalkretsarna
Det var bara folkpartiet och socialdemokraterna som fick nya starkaste fästen på valkrestsnivå för riksdagsvalet. Vid 2002 års riksdagsval var folkpartiets starkaste valkrets Stockholms kommuns valkrets och socialdemokraternas starkaste valkrets Västernorrlands läns valkrets.

Partiernas starkaste fäste vid riksdagsvalet 2006. Valkretsar och kommuner:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183558.asp

Partiernas starkaste fäste vid kommunfullmäktigvalen 2006. Kommuner:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183558.asp


Nu publicerar SCB statistik om de allmänna valen 2006
På SCB:s webbplats redovisas resultaten för riksdagsvalet, landstingsfullmäktigvalen och kommunfullmäktigvalen i Excelformat och i Statistikdatabasen. Excel-tabellerna är lätta att använda för egna jämförelser och sammanställningar. Till exempel kan informationen som presenteras i detta pressmeddelande tas fram genom enklare bearbetning i Excel.

Demokratidatabasen kommer, från och med december, successivt att uppdateras med valresultat från 2006 års val för kommun- och landstingsfullmäktige. Utöver valresultat innehåller databasen variabler som beskriver kommuner och landsting med avseende på den lokala demokratins utveckling och funktionssätt.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

En mer utförlig redovisning av de allmänna valen 2006 kommer att publiceras under våren 2007 i publikationerna:
Allmänna valen 2006. Del 1. Riksdagen den 17 september 2006
Allmänna valen 2006. Del 2. Landstingsfullmäktige den 17 september 2006
Allmänna valen 2006. Del 3. Kommunfullmäktige den 17 september 2006

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 949 34

Förfrågningar
Valstatistik
Tfn 08-509 944 10
E-post valstatistik@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.