Sveriges Kommuner och Landsting

Allmännyttan hotas med nytt förslag

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 15:07 CET

Regeringens förslag om allmännyttiga bostadsföretag är inte bra, anser SKL. Kommunerna ges inte de nödvändiga verktygen för att främja bostadsförsörjningen. Om förslaget genomförs kommer många kommuner behöva omvärdera sitt engagemang i bostadsbolagen.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har yttrat sig om ett förslag från regeringen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag (Ds:2009:60). Det handlar om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och förutsättningarna för de kommunala bostadsföretagens verksamheter i framtiden. Förslaget är en del i betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38).

Det är stora skillnader mellan kommuner i tillväxtområden och kommuner med svag eller vikande befolkningsutveckling. Att kunna bygga där det behövs är en viktig del i kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Det förslag regeringen nu lägger fram ger inte kommunerna de nödvändiga verktyg de behöver för att främja bostadsförsörjningen, anser SKL:s styrelse.

- Vi ställer oss frågande till vilka utmaningar på bostadsmarknaden det här förslaget ska lösa. Kommunerna måste även i fortsättningen använda kommunala bostadsföretag för att främja bostadsförsörjningen, något de inte kan göra med regeringens förslag, säger Anders Knape ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringen föreslår att verksamheten inom det här området ska drivas i vinstsyfte med krav på marknadsmässig avkastning. Det innebär betydande inskränkningar i kommunernas möjligheter att äga och driva allmännyttiga bostadsföretag på svaga bostadsmarknader. Dessutom behåller, och i vissa delar skärper, regeringen den utdelningsbegränsning som gäller för de allmännyttiga bostadsbolagen. Att låsa fast vinsterna i bolagen oavsett om de behövs för verksamheten eller inte är knappast förenligt med ett krav på att verksamheten ska bedrivas affärsmässigt. Utdelningsbegränsningen utgör dessutom ett omotiverat ingrepp i det kommunala självstyret.

- I den här frågan är det viktigt att alla inblandade parter får möjlighet att delta i diskussionerna kring en ny lag. När regeringen tagit fram det här förslaget har tyvärr inte SKL varit med i diskussionerna. Det är beklagligt. Hade förbundet haft möjlighet till det hade vi inte stått där vi står i dag - med ett förslag som inte fungerar, säger Anders Knape.

För mer information: Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, Handläggare Anette Jansson, Tfn 08-452 78 68, Mobil 070-685 30 69, anette.jansson@skl.se, Förbundsjurist Per Henningsson, avdelningen för juridik, 08-452 79 78, per.henningsson@skl.se