Stockholms stad

Allmännyttan kan bli kooperativ

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:48 CEST

Finansroteln, Jimmy Larsson-Hagberg, Telefon: 08-50829308

ALLMÄNNYTTAN KAN BLI KOOPERATIV

För att säkerställa hyresrätten i Stockholms stad har olika möjligheter utretts för att förhindra en framtida utförsäljning av den kommunala egendomen. Stiftelseformen har varit ett av de mest kända alternativen. På grund av lagreglering är bedömningen att det alternativet inte är möjligt att genomföra på kort sikt. Därför undersöker staden andra alternativa lösningar.

- En bidragande orsak till att vi vann valet 2002 var att vi lovade stoppa utförsäljningen av hyresrätter i Stockholm, säger finansborgarrådet Annika Billström (s). Våra barn och ungdomar kommer också att behöva bo till rimliga priser samtidigt som näringslivet efterfrågar lättillgängliga bostäder till sina anställda. För Stockholms framtida utveckling måste hyresrätten räddas.

- Stockholmare med normala inkomster måste kunna bo kvar i Stockholm, fortsätter Ann-Margarethe Livh, gruppledare för vänsterpartiet. Det är därför nödvändigt att säkra hyresrätten i Stockholm och förhindra att den gigantiska förmögenhetsöverföring som ägde rum under de borgerliga åren upprepas.

- För oss är det viktigt om vi kan öka inflytandet för hyresgästerna, säger Åsa Romson, gruppledare för miljöpartiet. Vi är övertygade om att de boende vill och kommer att ta ett större ansvar för såväl sitt boende som sina bostadsområden. Vi anser också att den kooperativa hyresrätten är en underutnyttjad boendeform.

Bakgrund:
Under de fyra borgerliga åren ökade andelen bostadsrätter i Stockholm från ca 40 procent till ca 60 procent. Under perioden omvandlades över 13 000 hyresrätter till bostadsrätter. Förmögenhetsöverföringen från stadens gemensamma tillgångar till enskilda individer beräknas till mellan 15 och 17 miljarder kronor.

Den borgerliga oppositionen har tydligt deklarerat att allmännyttans hyresrätter återigen kommer att säljas ut vid ett maktskifte 2006, och att hela bostadsbolag kan privatiseras. Därför behöver hyresrätten räddas.