Allokton

Allokton AB ingår Letter of Intent med en investerare om en investering på minimum 100 MSEK

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 16:53 CEST

Allokton meddelar att man idag har undertecknat ett Letter of Intent med en investerare om att investera minimum 100 MSEK i Allokton AB. Avsikten är att kunna teckna ett slutligt avtal under oktober 2008.

Intentionen är att den nye investeraren tecknar minst 14.800.000 nyemitterade aktier till en kurs om 6,75 kronor, totalt 100.000.000 kronor. Emissionskursen motsvarar budkursen på First North de tre senaste dagarna. Nuvarande aktieägare erbjuds att teckna aktier till samma pris.

Erbjudandet förutsätter att erforderliga beslut tas på en extra bolagsstämma. Kallelse till denna kommer att ske så snart det slutliga avtalet färdigförhandlats.

Genomförandet av den planerade emissionen säkrar bolagets framtida drift.

Utöver den planerade emissionen, är bolaget i långt framskridna förhandlingar med bolagets finansiella intressenter, såväl banker som obligationsägarna i dotterbolaget Allokton Properties AB, avseende lånevillkoren. Som tidigare meddelats, avser Bolaget att offentliggöra resultatet av dessa förhandlingar under september månad. Resultatet av förhandlingarna bedöms vara slutförda under oktober.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande i Allokton AB (publ), Niels Sørensen, 004588434176