Allokton

Allokton kallar till möte med obligationsinnehavarna i Allokton Properties II AB

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 08:09 CET

Allokton har kallat innehavarna av de obligationer som givits ut av Allokton Properties II AB till möte den 2 mars 14.00 i Köpenhamn. Allokton kommer på mötet att föreslå;


• att den remedy period som gäller för den räntebetalning som förföll 31 mars 2009 förlängs till 31 mars 2011

• att den ränta som förfaller till betalning 31 mars 2010 skjuts till 31 mars 2011

Mötet med obligationsinnehavarna i Allokton Properties II AB är helt i linje med det arbete som styrelsen genomför för att skapa en kapitalstruktur för verksamheten som ger förutsättningar att driva och utveckla bolaget på sikt. Det strategiska arbetet som kommunicerades till marknaden den 17 december 2009 fortsätter i övrigt som planerat och på ett fortsatt positivt vis. 

Då Allokton AB äger Allokton Properties AB samt Allokton Properties II AB så har innehållet i detta pressmeddelande inverkan på dessa två bolag. Pressmeddelandet skickas därför även till OMX Köpenhamn där de två nämnda bolagen har obligationer noterade och upptagna till handel. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wehtje, VD
Allokton AB (publ)
+46-(0)8-5221 7200
+46-(0)702-44 21 33

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Alloktons fastighetsportfölj består av fastigheter om cirka 440.000 kvm belägna i 19 svenska städer. Aktierna i Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.