Svensk Energi

”Allt är inte elbolagens fel!”

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 13:07 CET

Konkurrens och marknadslösningar är framtiden även på elmarknaden


Elmarknaden ifrågasätts just nu starkt. Ibland talar till och med näringslivsfolk, som annars inte brukar tveka om marknadsekonomins fördelar, om att en återreglering vore önskvärd. Och i såväl kvällstidningar som seriösa media ges olika ”experter” okritiskt utrymme för att föra fram den pinsamt enkla analysen att ”allt är elbolagens fel” – som om växthuseffekt, råvaruknapphet, europasamarbete, globalisering och finansministrar inte fanns!Detta sade Bo Källstrand, Svensk Energis VD, inför 170 deltagare på öppningen av ”Elmarknadsdagarna” i Stockholm på onsdagen:– Framtiden ligger inte i nationell isolering och återreglering – lika lite som vi tror att svensk industri kan räddas av återuppbyggda tullmurar inom områden där konkurrensen är tuff. Vi anser tvärtom att konkurrens och marknadslösningar är framtiden även på elmarknaden.– Däremot är vi inte nöjda med hur verkligheten på energiområdet ser ut idag. Det finns få områden i samhället som behöver förändras så i grunden som energiområdet. Utmaningarna är enorma. Men det krävs handlingskraft samt kunskap och klarsyn om de verkliga problemen. Mycket kan och måste göras för att få en bra energiförsörjning. Det krävs en kombination av politiska beslut och en väl fungerande marknad.Elpriserna har stigit kraftigt och det innebär problem för både industri, hushåll och samhälle. Många faktorer samverkar i prisbildningen och det är därför inte möjligt att ange en enkel förklaring eller en enkel lösning. Bo Källstrand pekade på stigande råvarupriser, klimatproblemen och att det inte byggts tillräckligt med ny kraftproduktion i Norden på tiotalet år. Norden klarar sig inte utan elimport mer än under vattenrika år, klargjorde Källstrand:– Lösningen ligger i att bygga kraftverk som producerar el till låg kostnad. Elbranschen planerar investeringar i ny produktion om över 60 miljarder kr på fem år. Vad som behövs nu är tillstånd att bygga!Om klimatfrågorna sade Bo Källstrand så här:– Klimatsituationen är ett av de allvarligaste hot vår värld står inför. Åtgärder krävs och kommer att kräva uppoffringar. Den europeiska utsläppshandeln och de svenska elcertifikaten är exempel på åtgärder vi kommer att få se mer av. Gemensamt är att de ökar kostnaden för energianvändning. Då är det viktigt med internationell harmonisering.Energieffektivisering står högt på agendan i EU och i Sverige. Mot bakgrund av de klimatproblem vi står inför är det en nödvändighet, enligt Källstrand:– För elbranschen innebär det möjligheter. Energi måste nyttjas mycket effektivt när vi i en framtid skall klara oss på bara förnybara energikällor. Fram till dess måste utnyttjandet av energikällor med små eller inga klimatproblem prioriteras. Kärnkraft och CO2-infångning är något som kommer att låta tala om sig i detta sammanhang.– Elen som energibärare lämnar öppet för stor flexibilitet i valet av energikälla och medger stor effektivitet i användandet. El har i otaliga applikationer ersatt olja och därmed ökat energieffektiviteten. Till och med på transportområdet talas idag alltmer om hybridfordon som framtidslösningen. Återigen visar det sig att elanvändning kan bidra till ökad energieffektivitet.– Vårt konstaterande att ”Framtiden är eldriven” är långt mycket mer än en tom slogan!

För att våra elpriser skall vara konkurrenskraftiga trots tilltagande problem med tillgång och klimat är det nödvändigt med väl fungerande konkurrens, menar Källstrand och uppmanar den nya energiministern Maud Olofsson att blåsa nytt liv i arbetet med att utveckla den nordiska elmarknaden:– Gemensamma, klara och tydliga spelregler, krävs för att förbättra konkurrensen på EUs elmarknad. Norden är idag ett föredöme i Europa. Låt oss fortsätta att visa vägen mot bättre konkurrens!

________________________________________________________________

Ytterligare information:

Bo Källstrand, Svensk Energis VD, mobil 0708-39 72 09

Kalle Karlsson, Svensk Energis informationschef, 08-677 2818, mobil 073-301 7368