Statistiska centralbyrån, SCB

Allt färre barn upplever en separation

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:53 CET

Antalet barn som upplever en separation mellan föräldrarna har minskat sedan år 1999. Nästan 3 av 4 barn i åldrarna 0-17 år bor med båda sina föräldrar. Andelen varierar med barnets ålder och för olika grupper av barn. Barn med unga mammor bor oftare skilda från en förälder. Separationer är vanligare i sambofamiljer än när föräldrarna är gifta.

Fortsatt nedgång i antalet föräldraseparationer
Under år 2005 var 47 362 barn i åldrarna 0-17 år med om att deras föräldrar separerade. Det motsvarar drygt 3 procent av alla barn vars föräldrar var gifta eller sambo i början av året. Sedan år 1999 har antalet minskat med drygt 7 000. Separationsrisken minskar mer för barn i sambofamiljer. För barn i sambofamiljer är dock risken för separation fortfarande nära dubbelt så hög som för barn med gifta föräldrar.

9 av 10 småbarn bor med båda sina föräldrar
Av alla barn i åldrarna 0-17 år bor 73 procent med båda sina ursprungliga föräldrar. Denna andel varierar med barnets ålder. Bland barn under 3 år bor 90 procent med båda sina föräldrar medan 60 procent av sjuttonåringarna gör det.

Barn med unga mammor bor mer sällan med båda sina föräldrar
Barn med yngre föräldrar bor med sällan med båda sina föräldrar jämfört med barn med äldre föräldrar. Bland barn i åldrarna 0-17 år vars mamma var 22 år eller yngre när de föddes bor endast drygt hälften med båda sina föräldrar, medan nära 80 procent av barnen med en mamma som var 27 år eller äldre gör det.

Pojkar bor oftare med ensamstående far
Drygt en halv miljon barn bor skilda från en av sina ursprungliga föräldrar. De flesta av dessa barn bor med sin mamma. Endast 17 procent av dem bor med sin pappa. Ju äldre barnen är, desto vanligare är det att de bor med pappan. Det gäller framförallt pojkar. Av alla 17-åriga pojkar som lever skilda från någon förälder bor 23 procent med pappan. Bland flickor i samma ålder är andelen 18 procent.

Publikation

En mer fullständig redovisning publiceras i rapporten Barn och deras familjer 2005.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.