Kronofogdemyndigheten

Allt färre blir vräkta

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:06 CET

Wissam El Soudi, verksamhetscontroller
Direkttel: 08-764 95 43
Mobiltel: 073-942 04 95

Lars Axehill, kommunikatör
Direkttel: 036-39 86 75
Mobiltel: 0705-22 14 34
Allt färre blir vräkta

Förra året minskade antalet vräkningar i landet med
16 procent. År 2006 genomfördes 3 296 vräkningar
jämfört med 3 930, år 2005.
Vräkningarna minskade i nästan alla län, allra mest
i Hallands län (-48 %) och Jämtlands län (-32 %)

- Det är mycket glädjande att minskningen är så
stor. Det är en katastrof att bli vräkt och att
minska antalet vräkningar är en vinst både för
individen och för samhället, säger Wissam El Soudi
som är verksamhetscontroller på Kronofogdens
huvudkontor.

Kronofogden är den myndighet som har till uppgift
att utföra vräkningar.

- Vi bedriver ett intensivt förebyggande arbete för
att så få som möjligt ska behöva drabbas. Vi
samarbetar med kommunernas socialförvaltningar,
psykiatrin, hyresvärdar och andra, säger Wissam El
Soudi.

I bland annat Västerås, Örebro och Göteborg pågår
framgångsrika projekt som har minskat antalet
vräkningar.

I Norrköping finns ett annat lyckat exempel. Där
drivs sedan några år projektet "Bokvar" för att
tidigt identifiera och hjälpa personer som riskerar
att bli vräkta och överskuldsatta. Kronofogden har
under flera år samarbetat med kommunens
bostadssamordningsavdelning och det kommunala
bostadsbolaget för att utveckla en samverkansmodell
som ska förebygga ekonomisk ohälsa.

- Tanken är att modellen ska kunna spridas till
andra kommuner i landet. Vi hoppas att flera kan och
vill följa vårt exempel, säger Lars Axehill på
Kronofogden.

Mer statistik för länen finns på vår webbplats
www.kronofogden.se