Länsförsäkringar

Allt färre drömmer om tidig pension

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:17 CEST

Andelen svenskar som vill gå i pension före 65-årsdagen har minskat kraftigt de senaste fyra åren. Idag vill nästan varannan svensk gå i tidig pension medan bara var femte tror att drömmen blir verklighet. Av dem som vill gå i pension före 65 år har var fjärde inte förberett sig ekonomiskt. Detta visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

47 procent av svenskarna vill gå i pension före 65-årsdagen. Det är en minskning med 16 procentenheter sedan 2006 då siffran var 63 procent.

– Detta tyder på en allt ökad medvetenhet bland svenskar om att pensionen riskerar att bli betydligt lägre än slutlönen. Det kan vara ett skäl till att allt färre nu säger att de vill gå i pension före 65-årsdagen, säger Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar har också frågat om när man tror att man faktiskt kommer att gå i pension. Och siffrorna visar att skillnaden mellan önskad pensionsålder och trolig pensionsålder är stor. 47 procent vill gå i pension före 65 år medan bara 20 procent tror att de faktiskt kommer att göra det.

Majoriteten av dem som önskar gå i pension före 65 år har också förberett sig ekonomiskt för det på något sätt. Det vanligaste är att pensionsspara privat, men det är också vanligt att spara på bank eller i fonder. En av fyra har inte förberett sig på något sätt för att möjliggöra en tidig pension.

– Vill man ha en realistisk chans att kunna gå i pension före 65, så måste de allra flesta ha börjat spara i god tid före pensioneringen, säger Mats Wester. Spara efter utrymme, även mindre sparbelopp varje månad är bättre än ingenting alls. På lång sikt blir ett månadssparande på 400-500 kronor ett bra tillskott till den framtida pensionen.

Undersökningen visar också på vissa geografiska skillnader. 55 procent av invånarna i Kristianstad och i Västernorrlands län vill gå i pension före 65-årsdagen medan motsvarande siffra för Gotlands och Västmanlands län är 40 procent.

Om undersökningen:
Under perioden 17 januari till 23 februari telefonintervjuades ett slumpmässigt urval om 6 743 personer av Sveriges befolkning mellan 16 och 69 år och som inte redan gått i pension. Undersökningen gjordes på uppdrag av Länsförsäkringar. Bakgrundsfrågor var kön, ålder, personlig inkomst och län.

Frågorna som ställdes var:
Vid vilken ålder skulle du vilja gå i pension?
Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension?
Vilka åtgärder har du vidtagit för att kunna gå i pension tidigare än vid 65 år?

För mer information, kontakta gärna:
Mats Wester, pensionsexpert Länsförsäkringar 073-964 10 21 
Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.