Miljöpartiet Stockholms stad

Allt färre lärare med specialpedagogisk kompetens i Stockholms skolor

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 09:31 CEST

Andelen lärare som har en specialpedagogisk högskoleutbildning har minskat med 18 procent i grundskolan och 35 procent i gymnasiet sedan 2006. Miljöpartiet vill se särskilda satsningar på att få ut fler specialpedagoger i grundskolan så att fler skolbarn, tidigt, får rätt stöd i sin kunskapsutveckling.

- Vi vet att var tredje skolbarn, någon gång under sin skolgång, behöver särskilt stöd för att klara sig i skolan. Föräldrar med barn i skolan måste kunna vara trygga med att deras barn får det stöd som behövs för att klara skolan, säger Per Olsson (MP), ledamot i utbildningsnämnden.

- Miljöpartiet vill att alla skolor är rustade att möta varje elev oavsett behov. Vi ser en minskad andel specialpedagoger i Stockholms skolor på alla nivåer, det är oroande. Därför vill vi se en särskild satsning för att vända den trenden, säger Per Olsson.

För mer information om Skolverkets statistik, kontakta Hakim Belarbi.

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se