Folksam

Allt färre plötsliga dödsfall inom idrotten

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 08:56 CET

Plötslig död under idrottsutövning uppmärksammas ofta stort i massmedia. Särskilt gäller det dödsfall inom barn- eller ungdomsidrott. Detta kan skapa oro hos många idrottsledare, föräldrar och idrottsutövare, men Folksams senaste statistik visar att risken är mycket liten och minskande. Trots att antalet idrottsutövare och tiden som läggs på idrott ökar stadigt varje år, så minskar antalet plötsliga dödsfall.*

Folksam har fört statistik över plötsliga dödsfall under idrottsutövning sedan 1986. Siffrorna för 2009 har nu sammanställts och trenden med färre dödsfall över tid verkar fortsätta. Under de senaste tolv åren, 1998-2009, anmäldes 68 plötsliga dödsfall under idrottsutövning till Folksam – i snitt 5,7 dödsfall per år. Det ska jämföras med hela 48 dödsfall under femårsperioden 1986-1990 – i snitt 9,6 per år. Sedan dess har antalet anmälda dödsfall minskat och stadigt gått neråt.

– Det är glädjande att vi kan se en minskning av antalet dödsfall över tid. Men det är fortfarande inte klarlagt vad det beror på. Det är trots allt både fler som idrottar och fler timmar som varje aktiv lägger på idrott nu än under tidigare år, säger Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott.

I 66 av 68 fall är det män som drabbats. De flesta idrottar på lägre divisionsnivå inom lagidrotter eller på motionsnivå inom individuella sporter. I de fall där dödsorsaken framgår av statistiken finns en hög representation av kranskärlssjukdomar, andra hjärtsjukdomar som till exempel hjärtmuskelinflammation eller hjärnsjukdomar som blodproppsbildning. 14 av fallen har inträffat i samband med barn- och ungdomsidrott – 19 år eller yngre.

Så här ser Folksams statistik ut mellan 1998 och 2009:

Ålder - Antal
14 år eller yngre - 5
15-19 år - 9
20-24 år - 3
25-29 år - 2
30-34 år - 6
35-39 år - 4
40-44 år - 8
45-49 år - 0
50-54 år - 4
55-59 år - 6
60-64 år - 14
65 år eller äldre - 7
Totalt - 68

Dödsfallsår - Antal
1998 - 11
1999 - 6
2000 - 8
2001 - 5
2002 - 4
2003 - 6
2004 - 7
2005 - 7
2006 - 4
2007 - 4
2008 - 2
2009 - 4
Totalt - 68

– Till viss del kan minskningen av antalet dödsfall ha koppling till ökad screening inom idrotten, det vill säga kontroll av riskgrupper. Men det kan inte vara hela svaret eftersom kontroller bara genomförs på ett litet antal individer, exempelvis personer med vissa kända hjärtsjukdomar.

– Ytterligare en anledning kan vara att idrottare i allmänhet är mer upplysta om risken än tidigare och framför allt avstår träning när de har en övergående infektion i kroppen, säger Lars-Inge Svensson.

* Statistiken bygger på de 1,6 miljoner idrottare licensierade i mer än 40 olika specialidrottsförbund som Folksam försäkrar i samarbete med Riksidrottsförbundet. Se bilaga för undersökningen i sin helhet.

För ytterligare information:
Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott, telefon 08-772 87 14, 0708-31 52 17
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam är idrottens försäkringsbolag. 1,6 miljoner idrottsaktiva är försäkrade genom Folksams samarbete med idrottsförbunden. Det första avtalet med idrottsrörelsen tecknades 1936. Samarbetet med Riksidrottsförbundet, dess distriktsförbund och specialidrotter är ryggraden i Folksams samarbete med idrottssverige. Läs mer på www.folksam.se