Nyköpings kommun

Allt fler besökare ger Nyköping nya inkomster och 1 000 jobb

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 14:28 CEST

Besöksnäringen ger allt mer inkomster till Nyköping och jobb till cirka 1 000 personer. Omsättningen under 2008 ökade med drygt 100 miljoner kronor och är nu uppe i 1,1 miljarder.

Det framgår av den turismekonomiska undersökning för 2008 som presenterades i dagarna. En undersökning som visar att allt fler besökare hittar till Nyköping och att antalet övernattningar ökar.

De flesta besökarna kommer naturligtvis från resten av Sverige. Bland de utländska
besökarna toppar tyskar, britter och italienare.

Den största ekonomiska omsättningen svarar transporter för med över en halv miljard kronor under 2008. Därefter kommer shopping med 188 miljoner och restaurang med 172 miljoner.

Mest sysselsättning skapas inom restaurangnäringen, ca 271 årsarbeten. Därefter
kommer logi med 189 årsarbeten och transport med 156 årsarbeten. Totalt har antalet årsarbeten som arbetar med besöksnäringen ökat till 813 under 2008 mot 757 året innan. Antalet anställda beräknas till 20 procent fler än antalet årsarbeten. Det innebär att besöksnäringen i genomsnitt under året sysselsätter cirka 1 000 personer. Under sommaren är betydligt fler sysselsatta inom besöksnäringen.

Besöksnäringen ger allt högre skatteintäkter till Nyköping. Under 2008 har kommunen fått in cirka 41 miljoner och landstinget cirka 19 miljoner i direkta skatter. Om man räknar in skatterna från företagen som inom besöksnäringen får kommunen in totalt 85 miljoner och landstinget 38 miljoner.

- Omsättningen inom besöksnäringen i Nyköpings kommun har ökat med 11 procent
från 2007 till 2008, skriver företaget Resurs som gjort den turismekonomiska
undersökningen. Sedan 2002 har omsättningen nästan fördubblats!

Företaget konstaterar också att Nyköpings största omsättningsökning beror på att
Ryanair öppnat flera nya linjer och att ett nytt hotell etablerat sig på Skavsta.

Mer information om besöksnäringen i Nyköpings kommun och den turismekonomiska undersökningen, kontakta Josefina Höglin, tfn 073 - 773 77 87.