Sveriges Kommuner och Landsting

Allt fler bildar kommunala samverkansorgan

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:56 CEST

Allt fler kommuner och landsting väljer att samarbeta i kommunala samverkansorgan. I elva län finns redan den här typen av samverkan och fler är på gång. I dagarna beslöt kommunerna och landstinget i Värmland att bildat ett samverkansorgan.

Enligt lagen om samverkansorgan i länen (2002:34) måste alla kommuner i ett län vara överens för att de ska kunna bilda ett kommunalt samverkansorgan. Ett sådant tar över en stor del av ansvaret för den regionala utvecklingen från länsstyrelsen, men fler samarbetsuppgifter kan läggas in i organisationen.

Nio län har hittills bildat kommunala samverkansorgan (plus Västra Götaland och Skåne som på försök har direktvalda självstyrelseorgan). Nu är fyra län till på gång. I veckan sa den sista av Värmlands kommuner, Forshaga, ja till planerna på att bilda ett sådant samverkansorgan i länet. Region Värmland kommer nu att anmäla till regeringen att ett kommunalt samverkansorgan bildas från 1 januari 2007.

I Kronobergs län finns inom kort ett färdigt förslag om ett samverkansorgan som ska ut på remiss till medlemmarna, med förhoppningen att kunna nå enighet.

- En av de främsta drivkrafterna för att bilda ett samverkansorgan att vi då får en kraftfullare arena att verka inom, inför den kommande diskussionen om regionindelningar, säger Gunbritt Öhlén, VD för Södra Smålands Kommuner och Landsting, SSKL.

SSKL är en föreningen där alla kommuner och landstingen är medlemmar. Den bildades januari 2005 som ett steg på vägen för att få till stånd ett kommunalt samverkansorgan.

Lisbet Mellgren jobbar med regionala utvecklingsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting:

- Kommunala samverkansorgan är en möjlighet att få större politiskt inflytande över den regionala utvecklingen. De kommer att vara mycket betydelsefulla i framtiden.

Fakta: Kommunala samverkansorgan lyder under lagen om kommunala samverkansorgan i länen (2002:34). För att kunna bilda ett sådant samverkansorgan är förutsättningen att alla kommuner i ett län är med. Landstingen kan också vara med men det är inte en förutsättning.För mer information: Lisbet Mellgren, avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad, 08-452 78 22, lisbet.mellgren@skl.seLäs mer
Länk till aktuell karta om samverkansorgan
Läs vår skrift om hur regionerna ser på utevcklingsfrågorna
http://www.skl.se/artikel.asp?C=361&A=21936