Availo

Allt fler företag väljer datacenter i Sverige

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2013 08:13 CET

Allt fler internationella företag väljer att lokalisera sina serverhallar till Sverige. Facebook bygger egna hallar i Luleå. De flesta utländska företagen väljer istället att anlita svenska företag som är specialiserade på driften av datacenter och köper tjänster av dem, så kallad colocation och hosting.
- De senaste månaderna har antalet förfrågningar från internationella företag ökat markant. Vi ser en trend i att fler företag planerar att lokalisera sina servrar till Sverige. De flesta är intresserade av att hyra in sig i befintliga, driftssäkra hallar, säger Per Gillerstrand, VD för Availo Sverige. Availo har specialiserat sig på miljövänlig och driftssäker hosting.


Anledningarna till att Sverige blivit högintressant för serverdrift är flera:

- Sverige har ett av Europas mest pålitliga elnät. Dessutom är vi kända för vår infrastruktur för datakommunikation: Internets backbone i Sverige är det starkaste i norra Europa. Det är viktigt för att nå servrar på distans. Vårt kalla och stabila klimat utan extrema temperaturförändringar är en annan fördel, som gör att elförbrukningen inte svänger nämnvärt över året. Dessutom är el relativt billigt här, säger Per Gillerstrand hos Availo.

El är den största kostnaden för den löpande driften av datacenter. El behövs både för att driva servrarna och för att driva kylsystem som ser till att servrarna inte blir överhettade. Sveriges kalla och jämförelsevis jämna klimat innebär en betydande fördel: Under 95 % av året kan frikyla användas för att kyla servrarna. Sveriges klimatfördel minskar på så sätt elförbrukningen avsevärt.

Kraven från utländska kunder skiljer sig egentligen inte särskilt mycket från vad svenska företag söker – det vill säga långsiktig, driftssäker och miljövänlig serverdrift. Sverige upplevs som ett land som har lätt att leva upp till kraven, tack vare driftssäkerheten i elnätet, tillgången till stabil internetuppkoppling och det fördelaktiga klimatet.

- Om trenden håller i sig tror vi att 40 procent av alla våra resurser upptas av utländska kunder inom två år, avslutar Per Gillerstrand.


Availo är ett varumärke och en helägd dotterbolagskoncern inom Phonerakoncernen. Availo höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk information genom att erbjuda colocation, hosting och konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos colocationtjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo levererar tillgänglighet, säkerhet och prestanda 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året med kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. Mer information finns på www.availo.se