Länsförsäkringar

Allt fler företagare vill sälja sin verksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:17 CEST

Andelen företagare som har en långsiktig plan för sin verksamhet har ökat. Allt fler företagare uppger att de vill sälja sitt företag, antingen till en extern part eller till de anställda. 2007 uppgav 33 procent att man ville sälja och ett år senare har siffran stigit till 40 procent. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

- Jag tror det finns flera förklaringar till att så många företagare vill sälja sin verksamhet istället för att generationsväxla, börsintroducera eller avveckla. Ålder, att det är en bra affär rent ekonomiskt eller att barn eller anställda inte vill eller kan ta över kan vara några skäl till att man säljer, säger Anders Olsson, expert på företagande Länsförsäkringar Värmland.

2007 uppgav 35 procent av företagarna att de inte hade några långsiktiga tankar med sitt företagande. 2008 har siffran minskat till 23 procent. Samtidigt har alltså andelen som uppger att de vill sälja sitt företag till en extern part ökat från 25 till 29 procent och andelen som säger att de vill sälja sitt företag till anställda har ökat från 8 till 11 procent. 26 procent av företagarna säger att de kan tänka sig att generationsväxla.

De regionala skillnaderna i undersökningen är små och företagare i olika delar av landet resonerar ungefär lika. Företagare i östra Sverige är dock mindre benägna att låta företaget gå vidare i familjen än företagare i övriga delar av landet. I östra Sverige uppger också 21 procent att de vill generationsväxla jämfört med 26 procent i resten av Sverige. Företagarna i väst är något mindre benägna än riksgenomsnittet att sälja sitt företag vidare till anställda. 7 procent i västra Sverige säger att de vill göra det medan siffran för riket är 11 procent.


Om undersökningen:
Totalt har 1 339 VD:ar eller ägare intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på region (nord, syd, väst och öst), storlek på företag och bransch. Intervjuerna har genomförts i företag med mellan 5 och 49 anställda via telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Olsson, expert på företagande Länsförsäkringar Värmland
Telefon: 054-775 15 09, 070-683 57 00
E-post: anders.olsson@varmland.lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 99, 073-69 414 99
E-post: dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.