Compare Karlstad

Allt fler gör som Sätterstrand Datacenter - väljer likström för serverdrift i datorhallar

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 13:00 CEST

Bilden: Michael Wikstrand (Karlstads kommun), Andreas Bergqvist (HP) och Sune Bergqvist (Netpower Labs) talade om likström på seminariet (Foto: Sara Simonsson)

För fyra år sedan (2009) blev Compare Testlab på Sätterstrand en av landets första test- och demo-anläggningar för drift av datorhallar med likström. Året efter blev Sätterstrand Datacenter bland de första i världen med kommersiella datorhall för likström. Nu gör allt fler som Sätterstrand och väljer likström för att spara energi och minska utsläppen. Det konstaterades på ett lunchseminarium om likström med HP, Netpower Labs och Karlstads kommun som hållits på Sätterstrand.

HP - världens största leverantör av hårdvara till datacenter - anpassar nu sina produkter till likström för att sänka energiförbrukningen, berättade Andreas Bergqvist (HP) och presenterade på seminariet produktnyheter från HP som kommer att lanseras officiellt senare.

Netpower Labs
- ett svenskt företag som var tidigt ute med likströmsmatning till datorhallar - har nu fått fler efterföljare över hela världen, berättade Sune Bergqvist (Netpower Labs) och förklarade varför likström ger stora fördelar när det gäller säkerhet, underhållsvänlighet och energiförbrukning.

Karlstads kommun
är så nöjda med likström på Sätterstrand Datacenter att de vill byta till likström även i sin egen datorhall i Karlstad, berättade  Michael Wikstrand (Karlstads kommun) och förklarade att nästa steg blir att driva sina servrar på Sätterstrand med solenergi.

Sätterstrand är föregångare


Sätterstrand satsar hårt på "Grön IT" med energieffektiva och miljövänliga datahallar - bland annat genom att kunna erbjuda likström för serverdrift. Med färre omvandlingssteg i strömmatningen, energisnåla servrar och minskat kylbehov har mätningar visat energivinster på cirka 25-30 % jämfört med konventionell växelström.

Det började för fyra år sedan (2009) då Compare Testlab - som hyr datorhallar för testverksamhet på Sätterstrand - blev en av landets första test- och demo-anläggningar för drift av datorhallar med likström. Genom energiprojektet SÄPOS (Sätterstrand Power Sawings) fick Netpower Labs möjligheten att installera en test- och demoanläggning på Compare Testlab. Syftet med etableringen på Sätterstrand var att driva ett antal dataservrar med likström för att testa energieffektiviseringen jämfört med traditionell drift med växelström.

"Det våras för likströmmen i datorhallar och intresset sprider sig snabbt - därför är det en styrka för oss att ha en sådan här anläggning på Sätterstrand", sade Sven Wedemalm (Compare Testlab) när anläggingen presenterades i juni 2009.

Valde Sätterstrand – tack vare likströmmen

Då var tekniken ny - och många leverantörer och kunder tveksamma. Men Sätterstrand vågade satsa och fick Karlstads kommun som första kund 2011 - tack vare möjligheten till likström.

"När jag fick höra talas om fördelarna med likström och att det fanns kommersiellt på Sätterstrand var valet enkelt - det låg helt enkelt rätt i tiden", sade Michael Wikstrand - IT-driftschef på Karlstads kommun: "Karlstad ska vara 'den goda gröna staden' - därför vill vi ha mer grön datordrift".

Efter två års drift på Sätterstrand är han mycket nöjd med utfallet: "Vi har svårt att påvisa vinsterna - men vi räknar med att spara 5-10 procent av elförbrukningen samtidigt som vi sänker drift- och underhållskostnaderna".

Nästa steg för Karlstads kommun blir att byta till likström även i den datorhall som kommunen driftar själv - och att integrera solceller på taket för att bli ännu mer gröna.

Problemet är att viss utrustning i datorhallen inte fungerar med likström. "Det är en stor brist som vi kommer att åtgärda genom att ställa krav på våra leverantörer vid upphandlingar - utrustningen som levereras måste fungera med både växel- och likström".

Marknaden har förändrats radikalt

Både Andreas Bergqvist (HP) och Sune Bergqvist (Netpower Labs) konstaterade att marknaden för likström har förändrats radikalt under de senaste åren:

Netpower Labs har fått många efterföljare över hela världen - från företag som ABB, GE, Cisco och Intel till mindre företag. Och de samarbetar nu inom Emerge Alliance - en öppen branschorganisation som utvecklar standarder för distribution av likström i kommersiella byggnader (däribland datacenter).

HP har som världens största leverantör av infrastruktur till datacenter börjat anpassat sina produkter för ett skifte från växel- till likström. "Med den enorma och snabba ökning av mängden data som måste lagras kan vi inte fortsätta som idag för att klara energiförbrukningen - vi måste utveckla strömeffektivare lösningar som sänker energikostnaderna och minskar utsläppen", enligt Andreas Bergqvist.

Visar styrkan med Compare-projekt

Likström för serverdrift visar styrkan med projekt som SÄPOS (Sätterstrand Power Sawings) och möjligheterna med en miljö som Compare Testlab, konstaterar Mikael Lundström som var Compares projektledare i SÄPOS:

"Genom SÄPOS fick ett litet och innovativt företag som Netpower Labs tillgång till en miljö som Compare Testlab för att testa och demonstrera sin lösning för kunder och det öppnade affärsmöjligheter – både för Netpower Labs och för ett Compare-företag som Sätterstrand Business Park".

Sätterstrand Power Saving (SÄPOS) var ett energieffektiviseringsprojekt som drevs av Compare 2008-2012 med Compares Testlab som testanläggning för olika energibesparande åtgärder. SÄPOS var ett delprojekt inom Interregprojektet FEM (Förnyelsebar energi, Energieffektivisering och Miljö) - ett svensk-norskt projekt med Stål & Verkstad och Kunnskapsbyen Lilleström som projektägare.