Sveriges Kommuner och Landsting

Allt fler heltider i landstingen

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 08:45 CET

Antalet anställda i hela landstingssektorn ökade till november 2005 med 1 300 jämfört med året innan. Under samma period övergick 4 300 landstingsanställda till en heltidsanställning från att tidigare arbetat deltid. Det visar ny statistik som Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram.

Att allt fler går upp och arbetar heltid liksom att de som rekryteras vanligen får en heltidsanställning pekar på att många av Sveriges Kommuner och Landstings medlemmar arbetar seriöst med att minska antalet deltider. På drygt fem år har antalet deltids­arbetslösa inom hela vården och om­sorgen halverats.

– Det här är ytterligare ett bevis på att regeringens förslag om en lag om heltid är onödig. Sektorn arbetar ihärdigt med att komma tillrätta med de problem som finns. Och statistiken bekräftar att det går i rätt riktning, säger Annelie Löfqvist, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting.

Av dem som rekryterades är nu 77 procent anställda på heltid. Totalt fanns i november förra året 249 600 hel- och deltidsanställda i landstingen och regionerna. Det var totalt en ökning med 1 300 anställningar jämfört med i november 2004 eller en ökning med 0,5 procent.

För mer information: Annelie Löfqvist, avd. för arbetsgivarpolitik, 08-452 74 63

Tabeller på: http://www.skl.se/artikel.asp?C=361&A=21589

Nedan följer anställningsstatistik per yrkesgrupp
och förändring mellan 2004 och 2005
Yrkesgrupp Anställda (anställningar)
Antal Förändring Förändr (%)
Sjuksköterska 80 664 1 618 2,1
Läkare 26 909 554 2,1
Undersköterska 36 289 -782 -2,1
Skötare 9 084 -188 -2,0
Arbetsterapeut 4 168 107 2,6
Kurator 4 149 150 3,8
Logoped 833 60 7,8
Psykolog 3 515 131 3,9
Sjukgymnast 5 957 108 1,8
Läkarsekreterare 15 614 158 1,0
Tandläkare 4 189 -35 -0,8
Tandhygienist 1 903 53 2,9
Tandsköterska 7 364 -122 -1,6
Övrig tandvårdspersonal 416 -29 -6,5
Administrativ personal 20 977 -144 -0,7
Ekonomipersonal 10 421 -220 -2,1
Övrig personal 17 195 -108 -0,6
Totalt 249 647 1 311 0,5Anställda per landsting/region och
förändring mellan 2004 och 2005
Landsting/region Anställda (anställningar)
hel- och deltid Anställd på heltid (personer)
Antal Förändring
% Antal Andel Förändring
%-enhet
Stockholm 41 735 1,6 34 327 84,5 0,4
Uppsala 10 664 0,8 8 673 83,8 0,4
Sörmland 7 245 0,6 5 084 74,8 3,4
Östergötland 10 883 -2,7 9 426 84,1 1,2
Jönköping 9 819 0,1 7 248 74,4 0,2
Kronoberg 5 321 0,2 3 768 71,6 0,2
Kalmar 6 403 -1,7 4 576 71,6 1,1
Blekinge 4 908 0,2 3 798 78,2 0,3
Skåne 32 461 1,8 24 416 78,2 0,7
Halland 6 814 -0,3 4 540 66,6 -0,3
Västra Götaland 45 386 1,4 34 689 78,3 0,4
Värmland 7 329 -0,1 5 787 80,4 1,0
Örebro 8 719 0,0 7 101 82,0 0,3
Västmanland 6 784 1,2 5 102 76,9 0,4
Dalarna 8 533 0,5 6 496 76,8 0,5
Gävleborg 8 018 0,1 6 642 84,1 0,6
Västernorrland 7 488 -2,5 6 702 88,1 0,5
Jämtland 3 980 -0,5 3 286 83,5 0,8
Västerbotten 9 834 0,2 7 690 78,6 0,1
Norrbotten 7 323 -2,5 5 977 80,4 0,3
Riket 249 647 0,5 195 328 79,7 0,6