Bisnode

Allt fler höginkomsttagare hamnar hos Kronofogden

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 13:22 CEST

Antalet personer med skuld till Kronofogdemyndigheten minskar bland dem med en inkomst upp till 250 000 kronor i årslön. I de högre inkomstklasserna och bland personer som saknar inkomst helt ökar antalet personer med skulder till Kronofogdemyndigheten.

4,9 procent av Sveriges befolkning har en skuld till Kronofogden. Deras gemensamma skuld är 70,5 miljarder kronor. Antalet personer med skuldsaldo minskar för dem som har en inkomst upp till 250 000 kronor om året. Bland de högre inkomstklasserna och de som saknar inkomst har allt fler ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Antal personer med skuldsaldo per inkomstgrupp

Årslön 2008 2014 % förändring
Saknar inkomst 50469 93547 85,4
 - 50 tkr 37788 28498 -24,6
50 - 100 tkr 50070 36794 -26,5
100 - 150 tkr 61417 61903 0,8
150 - 200tkr 67153 51431 -23,4
200 - 250 tkr 42419 39210 -7,6
250 - 300 tkr 21366 30335 42,0
300 - 400 tkr 12513 28713 129,5
400 tkr + 5105 10911 113,7
Totalt 348300 381342 9,5

Ju högre lön, desto större skuld

Sedan 2008 har antalet personer med skuldsaldo bland dem som har mer än 250 000 kronor i årslön mer än fördubblats. Det gäller även för höginkomsttagare. 69 959 personer med högre årslön är 250 000 kronor har skulder till Kronofogden värda i genomsnitt 69 801 kronor, totalt 4,9 miljarder kronor.

Bland de inkomstlösa har antalet personer med skuldsaldo nästan fördubblats sedan 2008. Bland de inkomstlösa har 93 547 personer skulder till Kronofogden värda i genomsnitt 21 356 kronor, totalt 2 miljarder kronor.

”Det är tydligt att allt fler personer med låg lön blir allt bättre på att betala sina skulder innan de hamnar hos Kronofogden. Allra mest ökar antalet personer med skuld till Kronofogden bland personer som har en årslön mellan 300 000 och 400 000 kronor, därefter kommer höginkomsttagarna, och på tredje plats de inkomstlösa”, säger Emilio Villegas, chef analys på Bisnode.

Analysen baseras på Sveriges befolkning över 18 år. Vi har jämfört siffrorna i januari under åren från 2008 till 2014. Med genomsnitt menas median.

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Emilio Villegas, Chef analys på Bisnode Sverige
Telefon: +46 70 9471 115
Epost: emilio.villegas@bisnode.com

Elin Ljung, Marknad och kommunikationschef på Bisnode Sverige
Telefon: +46 70 866 10 40
Epost: elin.ljung@bisnode.com


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2700 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.