Länsförsäkringar

Allt fler husägare drabbas av frysta rör

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 09:55 CET

Antalet frysskador såsom sönderfrusna vattenledningar har ökat i villor och i fritidshus. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar. Anledningen är de senaste årens kalla vintrar. Värst drabbat är södra Sverige där husägare inte är lika vana att förbereda sina hus för kyla som i norra Sverige. Extra övervakning av husets vattenledningar kan minska skadorna.

Antalet skador i villor och fritidshus som orsakats av kyla ökar kraftigt. I december år 2009 hade Länsförsäkringar 221 anmälda frysskador jämfört med 665 stycken samma period år 2010. Det beror främst på den kalla decembermånaden förra året.

– Både de första och de sista månaderna under 2010 var extremt kalla och snörika och det avspeglas givetvis i vår skadestatistik. Tittar vi på decemberstatistik så har fler drabbats av till exempel isproppar i vattenledningar och sönderfrusna rör det senaste året jämfört med tidigare år. En försiktig bedömning är att mer än 300 miljoner av skadekostnaden för vattenskador orsakades av frysning under förra året, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

Villor och fritidshus i södra Sverige har drabbats av fler frysskador de senaste åren jämfört med hus i norra Sverige.

– I södra Sverige är husägare av förklariga skäl inte lika vana att förbereda sina hus för kylan som man är i norra Sverige. Här måste vi öka medvetenheten. Märker man att temperaturen kryper nedåt är det viktigt att man agerar snabbt och ser om sitt hus. Stäng av vattnet helt eller se till att spola både varmt och kallt vatten i husets alla kranar varje dag så att isproppar inte skapas. Det är också viktigt att man övervakar upptiningen, fortsätter Hans Frank.

För att undvika vattenskador till följd av vädret är det viktigt att man under vintertid har extra koll på husets vattensystem. Om man som fritidhusägare har missat att stänga av vattnet och tömma vattenledningarna inför vintern är risken stor för frysskador. Dessutom kan det innebära att man inte får full ersättning från försäkringen vid en eventuell skada.

Goda råd för att undvika frysskador

 • Håll uppsikt över vattensystemen och se över isolering av rör på känsliga ställen när temperaturen kryper neråt
 • Var särskilt uppmärksam på vattenrör och installationer i källare, torpargrunder, förråd och garage eller liknande som vanligtvis håller lägre temperaturer
 • Utvändiga vattenutkastare orsakar varje år ett antal skador så stäng av vattnet till dem under vintern.
 • Om du ska resa bort, se till att någon tittar till huset under tiden.

Så gör du om du misstänker att rör har frusit

 • Stäng av inkommande vatten och töm vattensystemet på vatten.
 • Titta och känn med handen längs rör och installationer där du kommer åt.
 • Titta efter sprickor på vattenbehållare och vattenlås på wc samt expansionskärl och varmvattenberedare.
 • Utrymmen under diskbänk är kallare och behöver extra tillsyn.
 • Anlita en rörmokare som byter ut sönderfrysta delar.
 • Övervaka vattensystemet när det tinas upp.
 • Övervaka systemet när du sätter på vattnet igen. Observera att du inte ser ledningar i väggar och golvbjälklag. Var därför särskilt uppmärksam på de områdena när du sätter på vattnet.

För ytterligare information kontakta:
Hans Frank, skadeexpert, Länsförsäkringar
Telefon: 042 – 63 38 005
Mobil: 076 – 773 8005
E-post: hans.frank@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.