Proline AB

Allt fler kommunala bostadsbolag väljer kostnadseffektiv och störningsfri relining

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 06:13 CET

Reliningföretaget Proline AB  har på kort tid noterat betydande framgångar på kommunmarknaden när kommunala bostadsbolag istället för traditionella stambyten väljer relining av exempelvis avloppsrör.  Det finns också en tydlig trend att relining blir ett allt intressantare alternativ inom kommunsektorn.  Ett skäl är att tekniken är avsevärt billigare än traditionella stambyten, vilket gör att bostadsbolagen får möjlighet att prioritera även andra underhållsprojekt, ett annat är snabbheten och att de boende slipper onödiga störningar.

MKB i Malmö, Centrumbostäder i Skara samt Kirunabostäder är exempel på nya kunder där Proline har påbörjat eller inom kort ska påbörja reliningprojekt . Totalt är det cirka 500 lägenheter som i en första fas ska få nya stammar med Prolines metod, och på sikt finns goda möjligheter att omfattningen på projekten kan komma att växa betydligt. Det sammanlagda ordervärdet på Prolines tre senaste order uppskattas till ca 12 miljoner kronor.

Under den senaste 5-årsperioden är det fler än 80 kommuner, vara ett stort antal kommunala bostadsbolag, som valt Proline-metoden för både små och stora reliningprojekt. Kostnadseffektiviteten och möjligheten för de kommunala bolagen att reducera de dryga renoveringskostnader som uppstår vid traditionella stambyten är en viktig faktor som driver efterfrågan. Samtidigt ökar kraven på att det är de mest miljövänliga reliningmetoderna som ska väljas och att reliningentreprenörerna även har resurser att erbjuda boendevänliga och störningsfria metoder.

Miljonprogrammets renoveringsbehov ökar intresset

Asbjörn Austlid , VD på Proline AB, ser mycket positivt på marknadsutvecklingen.

-          Som marknadsledare inom området har vi i många år arbetat intensivt med såväl teknikutveckling som kvalitets-, miljö- och kompetensfrågor. I många avseenden har vi stått mycket av branschutvecklingen och därför känns det extra bra att allt fler i sina upphandlingar idag lägger större vikt vid frågor som även rör miljö, kvalitet och utförandeorganisation, säger Asbjörn Austlid.

Att Proline har över 200 medarbetare och 10 distriktskontor runt om i Sverige ger en marknadsnärhet och kapacitet som Asbjörn Austlid menar är betydelsefull eftersom reliningmarknaden förväntas expandera betydligt de närmaste åren.

-          Min uppfattning är att relining som metod under senare år har etablerats som ett mycket intressant alternativ inom både den kommunala och privata bostadssektorn. Detta intresse tror jag också kommer att växa ännu mer i takt med att renoveringarna i 60-talets miljonprogram tar fart på allvar. Proline har idag nått en sådan storlek som företag och marknadsledare att vi har resurserna att svara upp även mot en kraftigt ökad efterfrågan.

 

För mer information kontakta:

Asbjörn Austlid, VD, Proline AB, tel 08-594 774 50, asbjorn.austlid@proline.se

Nina Granzell, Informationschef, Proline AB, tel 08-594 774 59, nina.granzell@proline.se

Fakta om Proline AB

Proline AB har över 200 anställda och är rikstäckande med distriktskontor på 10 orter i Sverige - från Luleå ned till Malmö. Omsättningen för 2009 uppgick till drygt 215 Mkr. Sedan Proline AB startade verksamheten 1994 har företaget utfört relining i mer än 50 000 lägenheter, och successivt har ett flertal dotterbolag etablerats utomlands. Proline och Proline-metoden finns idag representerat  även i Norge, Finland, Danmark, Island och Spanien. Proline ägs av Lifco AB. Lifcokoncernen, som helt ägs av Carl Bennet, är en industriell grupp som omsätter 510 miljoner Euro och har 2 300 medarbetare i 20 länder.

Proline AB - Nya stammar utan stambyte