Länsförsäkringar

Allt fler krockar med vilda djur på vägarna

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:15 CEST

Antalet viltolyckor har ökat runt om i landet. Bara det senaste året har Länsförsäkringar hanterat över 6 000 viltolyckor, cirka 800 fler än under samma period för två år sedan.  Det visar ny statistik från Länsförsäkringar.

Varje år får Länsförsäkringar in cirka 6 000 anmälningar om skador orsakade av kollisioner mellan vilda djur och personbilar. De senaste tre åren har 17 000 skador anmälts och ersättningar på totalt 268 miljoner betalats ut för bland annat bilreparationer, ersättning för hyrbilar och personskador. Antalet viltolyckor har ökat mest i västra Götalands Län, Kronobergs län och i Kalmar län.

– Det är väldigt angeläget att försöka minska antalet viltolyckor på vägarna. Den vanligaste tiden på dygnet för viltolyckor är vid skymning och gryning men också tiden däremellan. Som bilförare bör du tänka på att sänka hastigheten och vara uppmärksam även på terrängen runt omkring vägen när du kör, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala.

Varje dag sker över ett hundratal viltolyckor i Sverige. Rådjur är det djur som är inblandat i flest olyckor följt av älg och vildsvin. Alla som kör på ett djur på vägarna måste larma polis genom att ringa SOS 112 och dessutom märka ut platsen för kollisionen. Att inte anmäla är straffbelagt med böter. Vissa vägsträckor är farligare än andra. Se var de farligaste vägsträckorna finns i din kommun eller i ditt län: www.viltolycka.se

Geografiska skillnader
Under den senaste tolvmånadersperioden anmäldes 6 118 viltolyckor till Länsförsäkringar. Flest skador anmäldes i Västra Götalands län, 925 viltolyckor medan Gotlands län var förskonat med enbart ett fåtal olyckor, 41 stycken. Den största ökningen av antalet anmälda olyckor har skett i Västra Götalands län med 201 stycken fler viltolyckor under den senaste tolvmånadersperioden jämfört med motsvarande period för två år sedan.

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka:

 • Anpassa farten efter väglag och sikt
 • Glöm inte bilbältet
 • Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
 • Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
 • Tänk på många djur är flockdjur - finns det en kan det finnas fler
 • Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
 • Ta hjälp av varningsskyltar – de finns till för att varna dig

Så här gör du om råkar ut för en viltolycka:

 • Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
 • Ta hand om skadade personer
 • Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
 • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS
 • Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt

Mellan den 27 september och 3 oktober pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor. Länsförsäkringar ingår som en av 13 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. För ytterligare information om kampanjen och samarbetet gå in på www.viltolycka.se.

Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala
Telefon: 070-609 56 89
E-post: susanne.fagerberg@uppsala.lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour
08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.