Statens Institutionsstyrelse, SiS

Allt fler missbrukare får hjälp

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 13:37 CEST

Kommunernas intresse för satsningen Ett kontrakt för livet ökar. Överenskommelser om fortsatt eftervård har träffats för närmare hälften av samtliga klienter i § 27-vård (LVM-vård i öppnare former). Ytterligare 70 överenskommelser är på väg. Det visar en lägesrapport från SiS.Sedan den 1 januari 2005 placerades 351 klienter sammanlagt i § 27-vård. 171 av dessa klienter har tillsammans med LVM-hemmet och socialnämnden träffat en överenskommelse om fortsatta insatser.

För flertalet klienter placerade i § 27-vård utan inkommen överenskommelse finns en registrering i SiS dokumentationssystem enligt Ett kontrakt för livet. Det betyder att ytterligare 70 överenskommelser är under arbete på institutionerna.

Yngre dominerar
Av de 171 klienter som har placerats med överenskommelse i § 27-vård, är cirka 88 utskrivna. Av dessa är 57 män och 31 är kvinnor. Åldersfördelningen skiljer sig lite mellan män och kvinnor. Medan männen har en jämn fördelning, dominerar yngre kvinnor. Flest antal klienter finns i den yngsta åldersgruppen.

Missbruket varierar från endast alkoholmissbruk till injektionsmissbruk av amfetamin och heroin.

300 miljoner ska delas ut
Satsningen Ett kontrakt för livet ska stimulera till en genomtänkt och långsiktig missbrukarvård och utformas så att den förstärker vårdkedjans alla delar, från uppsökande verksamhet, avgiftning och institutionsvård till boende, stöd i boende och en meningsfull sysselsättning.

Under tre år får SiS 100 miljoner kronor årligen att dela ut till de kommuner som anstränger sig att planera för fortsatta insatser efter § 27-placeringen.

De kommuner som genomför bra § 27-placeringar för sina klienter, och som satsar på fortsatt stöd även efter LVM-tiden, ska få ekonomisk ersättning i form av en rabatt på § 27-placeringen. Dessutom slipper den placerande kommunen den administrativa avgiften på 450 kronor per dygn. En förutsättning är att SiS och socialtjänsten, tillsammans med klienten, träffar en överenskommelse om hur insatserna ska se ut under och efter LVM.

För mer information kontakta Martha Kesthely, tfn: 08-453 40 79, 070-556 37 61
Presskontakt: Presschef Cecilia Sandahl, tfn: 08-453 40 56, 070-687 32 42.