Vägverket

Allt fler motorcyklar inblandade i olyckor

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 11:11 CEST

- Midsommarhelgen blev för Norrbotten och Västerbotten, olycksmässigt sett, relativt lugn.
Den bedömningen gör Per-Mats Öhberg, avdelningschef för Trafik och Miljö, Vägverket Region Norr, efter att ha granskat de rapporter som kommit in efter helgen.

- Tyvärr ser jag dock ingen total nedgång av antalet olyckor under juni månad. Dessutom är det tråkigt konstatera att det blivit allt fler motorcykelolyckor. Här handlar det faktiskt om en uppåtgående trend.
Positiva resultat, i form av färre olyckor, noteras där insatser prioriterats. Olyckorna har däremot flyttats från de vägar där vi gått in med fysiska åtgärder till andra vägavsnitt.

Per-Mats Öhberg pekar på de många positiva insatser som gjorts och görs inom Norrbotten och Västerbotten i trafiksäkerhetsarbetet, och för att nå fram till målet att Region Norr skall bli världsbäst.
- Med nollvisionen för ögonen, och för att få ned olyckstalen, arbetar vi vidare med att bland annat säkra upp vägarna med mitträcken och åstadkomma fler viltstängsel. Det handlar också om hastighetsbegränsningar och att hålla rätt hastighet. Här ligger även en uppmaning till trafikanterna att köra bältade och naturligtvis att vara nyktra, säger Per-Mats Öhberg och fortsätter:
- Att få ned antalet döda i trafiken i de bägge länen är ett arbete med hög prioritet.

Samtliga omkom i singelolyckor och i ett antal har alkohol funnits med i bilden.

Kontaktperson:
Tiina Granberg, avdelning Trafik och Miljö, Vägverket Region Norr
Tfn. 0920 – 24 39 16 eller mobiltfn. 070 – 524 39 16

Tabell finns på http://www.vv.se/aktuellt/pressmed/2004/vnpress45.htm