Testforsok

Allt fler privatpersoner anmäler hinder i EU

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 10:51 CEST

Antalet fall där personer kommit i kläm mellan olika EU-länders tolkning av EG-reglerna har ökat mycket kraftigt.
- Vi tror att det beror på att fler nu känner till att de kan vända sig till oss på Kommerskollegium och få hjälp snabbt och kostnadsfritt, säger Bengt Agild, ansvarig för arbetet med att se till att EU:s inre marknad med fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital verkligen fungerar i praktiken.

Hittills i år har Kommerskollegium fått in 32 anmälningar som gäller hinder för personers fria rörlighet, förra året samma tid var det fyra anmälningar. Problemen gäller allt från att få sin yrkesexamen godkänd till sociala avgifter och ersättningar. Genom att Kommerskollegium är Sveriges SOLVIT-center, som är EU-kommissionens nätverk för att snabbt och informellt lösa byråkratiska hinder mellan länderna, kan kollegiet smidigt ta kontakt med SOLVIT-center i alla EU-länder samt i Norge, Liechtenstein och Island.

Ett exempel är en änka som inte fick ut den änkepension hon hade rätt att få från grekiska myndigheter. Genom att anmäla detta till Kommerskollegium, som kontaktade SOLVIT-centret i Grekland, har hon nu lyckats få pensionen. Felet tros vara att det svenska vigselbeviset änkan hade var för gammalt och därmed ogiltigt i Grekland.

Men också när det gäller hinder för varors fria rörlighet har ökningen varit påtaglig, 49 fall hittills i år mot 27 samma period förra året. Bland annat har en svensk exportör av lagerinredning till Tyskland fått hjälp. Företagets tyske kund var osäker på möjligheterna att importera eftersom svensk och tysk standard skiljer sig åt. Men efter Kommerskollegiums klargörande av reglerna för ömsesidigt godkännande (en vara som är godkänd i ett land ska också vara godkänd i ett annat EU-land) gick affären igenom.

Hittills har det bara kommit in relativt få fall som rör något av EU:s tio nya länder som samtliga har deltagit fullt ut i SOLVIT-nätverket* från 1 maj i år. Men när det gäller Polen var det många företagare och näringslivsorganisationer som tog kontakt med Kommerskollegium. Polen ställde nämligen långtgående krav på verifiering av godsflöden i samband med återbetalning av mervärdesskatt i Polen. Kommerskollegium lade in anmälan om detta i SOLVIT-systemet och det polska finansdepartementet ser nu över lagstiftningen.

Frågor besvaras av Bengt Agild, 08-690 48 87 eller bengt.agild@kommers.se

* SOLVIT är ett nätverk av myndigheter i EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.
De har i uppdrag av EU-kommissionen att se till att problem som privatpersoner och företag anmäler ska redas ut inom tio veckor. I Sverige finns SOLVIT-centret på Kommerskollegium.

Kontaktperson: Ingrid Lindeberg [08-6904866]