Länsstyrelsen i Uppsala län

Allt fler radonsanerar sin bostad

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:28 CEST

 

I år har 185 personer ansökt om bidrag för radonsanering hos Länsstyrelsen i Uppsala. Det är en fördubbling jämfört med förra årets 94 ansökningar. Allt fler radonsanerar sitt hem men det går fortfarande för långsamt för att man ska nå fram till regeringens mål som är en radonhalt under 200 Bequerel (Bq) i alla bostäder senast år 2020.

Länsstyrelsen har tillsammans med kommunernas miljökontor genomfört fler radonkampanjer. Avsikten är att få fler kommuninnevånare att mäta radon i sina bostäder och vid behov genomföra en sanering.

Sedan år 2000 har sammanlagt 7.1 miljoner kronor betalats ut till sanering av 670 bostäder.

- Det verkar som om länsinnevånarna börjar ta åt sig budskapet i våra kampanjer. Allt fler pratar om och tar tag i problemet. Men trots det ökande medvetandet är ändå saneringstakten för långsam, säger Tomas Östlund vid Länsstyrelsens plan- och bostadsenhet.

Radonets hälsorisker

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att 450 fall av lungcancer per år orsakas av radon i bostäder. Särskilt utsatta är de som röker, hela 90 procent av de drabbade är rökare.

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt överallt i mark, luft och vatten.

Socialstyrelsens gränsvärde för radongas i inomhusluft är 200 Bq/m3. Enligt regeringens miljömål ska alla landets bostäder ha radonhalter som understiger denna gräns senast år 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Östlund, Länsstyrelsens plan- och bostadsenhet, tfn 018-19 52 42,

e-post: tomas.ostlund@lansstyrelsen.se