Statens folkhälsoinstitut

Allt fler serveringstillstånd för alkohol

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 08:42 CEST

Antalet serveringstillstånd för alkohol fortsätter att öka. Det visar en ny översikt för alkoholstatistik för år 2009. Den registrerade försäljningen av alkohol ökar också, främst vad gäller vin och starköl.

Den nya rapporten ”Alkoholstatistik 2009” från Statens folkhälsoinstitut visar bland annat en fortsatt uppåtgående trend för antalet serveringstillstånd. Antalet stadigvarande tillstånd har ökat sedan början av 1990-talet. År 2009 fanns 10 960 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i landet, år 2000 var motsvarande siffra 9 631 tillstånd. Bakom ökningen ligger i huvudsak fler tillstånd som omfattar servering av samtliga alkoholtyper till allmänheten.

– Utvecklingen är en följd av en mer generös inställning bland kommunerna att bevilja serveringstillstånd och göra alkohol mer tillgängligt, säger Matz Larsson, avdelningschef.

Den registrerade försäljningen av alkohol ökade under 2009 jämfört med tidigare år. Statistiken grundas i huvudsak på uppgifter från Systembolaget AB (detaljhandelsförsäljning) och från företag som bedriver partihandel. Medan den registrerade försäljningen av spritdryck ligger på en relativt oförändrad nivå, har försäljningen av öl och vin ökat.

– Bakom ökningen av den registrerade försäljningen ligger en minskad resandeinförsel och en ökad försäljning på Systembolaget. Vi ser inte någon ökning av konsumtionen – skattningar av totalkonsumtionen, som beräknas utifrån både registrerad och oregistrerad alkohol, visar att den gått ned något de senaste åren, säger Åsa Domeij, avdelningschef.

”Alkoholstatistik 2009” redovisar statistik över försäljning, produktion, import och export av alkoholdrycker i Sverige samt statistik över aktörer på marknaden. Den redovisar också försäljningsvärde och prisindex för detaljhandel och restauranger.

Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av alkoholhanteringen i Sverige, både vad gäller omfattning och utveckling över tid. Det är huvudsakligen statistik på riksnivå som redovisas, men där det är möjligt redovisas även statistik fördelad på län.

För mer information:
Hela rapporten ”Alkoholstatistik 2009” finns tillgänglig på www.fhi.se.

För ytterligare information:
Matz Larsson, chef avdelningen för tillsyn, 063-19 97 43, e-post: matz.larsson@fhi.se
Åsa Domeij, chef, avdelningen för drogprevention och spel, 063-19 96 81, e-post: asa.domeij@fhi.se
Saman Rashid, chef, avdelningen för analys och uppföljning, 063 19 97 70, e-post: saman.rashid@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se