Landstinget i Värmland

Allt fler sjuksköterskor får chefsjobb inom primärvården

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 08:58 CEST

Sju av tio verksamhetschefer inom primärvården i Värmland är inte läkare. Många av dem är istället sjuksköterskor. Det gör att Landstinget i Värmland ligger över genomsnittet i landet.

I Värmland finns det 20 verksamhetschefer inom primärvården. Av dem har 14 annan bakgrund än som läkare. De vårdcentraler som drivs av Carema är inte med i statistiken.

I landet som helhet har 57 procent av verksamhetscheferna inom primärvården annan bakgrund än som läkare. Siffran 57 procent redovisas i tidningen Dagens samhälle.

Nogrann process
- Mitt fokus är att via en noggrann process tillsammans med facken få fram de bästa ledarna. Den processen utfaller ofta i personer med annan bakgrund än den som läkare. Det säger länsverksamhetschefen inom allmänmedicin på Landstinget i Värmland, Vendela Englund.

- När vi söker en ny chef så ingår i allmänhet inte yrkeskategori i kravspecifikationen. Den parametern är helt odramatisk för mig. Vi önskar inte personer med en viss bakgrund utan det är den bästa ledaren vi söker.

Birgitta Olsson är verksamhetschef på vårdcentralen i Torsby.

Högre lön
- Det är roligt att vara i täten och ta del av all information, men det innebär ju också ett stort ansvar att föra den vidare.
- Det är verkligen en utmaning och även om jag personligen inte tänkt så mycket på min karriär så innebär det ju ett rejält lönelyft att vara verksamhetschef.

Lagändring
För nio år sedan ändrades hälso- och sjukvårdslagen och då slogs det fast att verksamhetschefen inte måste ha utbildning inom ett vårdyrke. Men de som inte är läkare ska ha en medicinskt ledningsansvarig läkare som stöd.
Sedan dess har framför allt sjuksköterskor, men också undersköterskor, barnmorskor och personalsekreterare blivit verksamhetschefer.

- Jag är duktig på att organisera och förstå mänskliga processer i förändringar och jag tycker att jag respekteras fullt ut av de anställda trots att jag inte har medicinska kunskaper. Det säger Åsa Wahlén som är verksamhetschef på vårdcentralen Herrhagen i Karlstad.

Åsa Wahlén är utbildad personalsekreterare och den största fördelen är att hon vet vad hon ska koncentrera sig på.

Inte själv lösningen
- Om det saknas folk kan jag aldrig gå in och själv vara lösningen på bemanningsproblemen.
- För en läkare som är chef kan det nog vara lättare att själv ta en patient om en kollega är borta.

Snart kan andelen verksamhetschefer som är läkare minska ytterligare i Värmland. Hans Erlandsson som är chef på vårdcentralen i Skoghall slutar i början på nästa år.

- Det främsta skälet är alla de pålagor som läggs på en chef, säger Hans Erlandsson.

Många ansvarsområden
- Det är ansvar för arbetsmiljö, kvalitetssäkring, enkäter, personalvård, ledarutveckling, ja det har verkligen ökat under de fyra år som jag varit chef.

Många läkare som är chefer är oroliga för att halka efter i utvecklingen, så de vill gärna ha ena foten kvar i den kliniska verksamheten. Något som enligt Hans Erlandsson gör att inget av arbetena blir utfört optimalt.

- Jag har inte kunnat engagera mig tillräckligt i någon av rollerna. Såväl personalen som patienterna och jag själv blir lidande.

Kan koncentrera sig
Hans Erlandsson väljer därför att efter nyår sluta som chef för att kunna koncentrera sig på jobbet som distriktsläkare.

- Jag skulle helst se att en läkare tog över, men eftersom jag vet att ingen vill, så har jag förslagit en person som inte är läkare.

Vem det blir bestämmer inte Hans Erlandsson utan det avgörs i den process som länsverksamhetschefen Vendela Englund leder.

Läkare viktiga
- Jag tycker det är viktigt att läkarna är med som ledare i sjukvården, men det är inte nödvändigt att de är verksamhetschefer, avslutar länsverksamhetschefen Vendela Englund.

För ytterligare information kontakta Vendela Englund, länsverksamhetschef inom allmänmedicin:

Tel: 054-61 86 00, 070-5829270