Lärarnas Riksförbund

Allt fler skriver under för statlig skola

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:08 CEST

Alldeles nyss passerade Lärarnas Riksförbunds kampanj Skolvalet 2014 den magiska gränsen på 20 000 namnunderskrifter för ett statligt huvudansvar för skolan.

- Det är en stor seger för förbundet och för de frågor vi driver. Ett nytt modernt huvudmannaskap med en statligt styrd skola är en av skolsveriges viktigaste reformer, som ännu återstår att genomdriva, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Förbundet hade satt som mål att 20 000 personer skulle skriva under uppropet innan riksdagsvalet i september. Men responsen på kampanjen var bättre än så. Redan nu i maj har förbundet alltså lyckats uppnå målet.

Dessutom har hundratals lärare, skolledare, elever, föräldrar och andra intresserade skrivit och berättat om de utmaningar som de möter i skolan. Många vittnar om helt oacceptabla situationer både i klassrummen och utanför. Det är tydligt att det finns en stor upprördhet och frustration över läget i den svenska skolan.

- Det är där vi kommer in. Där likvärdigheten brister och där kunskapsresultaten faller. Vi lärare menar att det krävs ett nationellt ansvarstagande för att få bukt med de sjunkande resultaten på lång sikt. I praktiken har vi 291 olika skolministrar i det här landet, som pekar åt olika håll. Det fungerar inte. För att få till en nationell kunskapsskola behövs en samlad, nationell, styrning och finansiering av skolan, menar Bo Jansson.

Förbundet lanserar "Skollotteriet"

På Lärarnas Riksförbunds framtidsdagar i slutet på förra veckan lanserades filmen ”Skollotteriet” och visades för första gången för ombud och förtroendevalda. Filmen, som är en del av kampanjen, riktar sig till allmänheten och adresserar föräldrar vars barn kommer att gå i den svenska skolan. "Skollotteriet" visar på orättvisan med den ojämna kvaliteten som finns mellan olika skolor och kommuner. Bara under helgen visades den 5000 gånger.

http://delta.skolvalet2014.se/page/s/skollotteriet 

- Intresset för skolfrågor är stort. Partierna tävlar om att lägga bäst förslag för skolan. Men vi önskar att man på allvar tittade på vem som har ansvaret. Där finns en stor förbättringspotential, säger Bo Jansson.

För mer information:

Skolvalet2014.se 

#skolvalet2014

För kommentarer: Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61
För upplysningar:
Frida Ekberg, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.


Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.