SYNA AB

Allt fler svenska företag har betalningsproblem

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 09:12 CEST


I maj ökade de svenska företagens utslag i mål om betalningsförelägganden med 15 % jämfört med samma period förra året. Antalet har ökat konstant sedan årsskiftet. Under perioden januari till maj har antalet ökat med 13 % jämfört med föregående år.

I 16 av landets 21 län ökade antalet under maj månad. Störst är ökningen i Jönköping, Norrbotten och Västernorrlands län där ökningen var över 50 %.

Sammanlagt under 2013 är det 7873 bolag som står för det totala antalet utslag i mål om betalningsförelägganden. 51 % av dessa har redan gått i konkurs eller har kreditklass 1 eller 2, vilket innebär hög risk för att hamna på obestånd inom 12 månader.

Under hösten 2012 ledde de svenska företagens obetalda fakturor till rekordmånga betalningsförelägganden vilket följdes av ökade konkurser under de första månaderna 2013. Antalet betalningsförelägganden har sedan dess fortsatt att öka konstant vilket talar för att även konkurserna kommer att fortsätta öka framöver.

- Vi vet att ökade utslag i mål om betalningsförelägganden är en varningssignal om ekonomiska problem. När antalet ökar månad efter månad så är det ofrånkomligt att det kommer att innebära allvarliga konsekvenser. Över 50 % av företagen som har haft betalningsförelägganden 2013 är redan i konkurs eller har kreditklass 1 eller 2. Säger Harald Stjerna informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna.

Ett utslag i mål om betalningsföreläggande är en allvarlig betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretaget Syna mäter varje månad utvecklingen av vilket ger en bra fingervisning om de svenska företagens ekonomiska situation. Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt.

För ytterligare information och statistik för respektive län kontakta:


Harald Stjerna Informationsansvarig på Kreditupplysningsföretaget Syna

E-post: harald.stjerna@syna.se 

Mobil 0702-338297 

Direkt 040-258539 

Växel 040-258500

Syna AB är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag och har sedan 1947 tillhandahållit kreditupplysningar och annan information avsedd för affärsverksamhet. Vi tillhandahåller information till alla sorters företag samt statliga myndigheter och verk.