SF Anytime

Allt fler svenskar hyr film online

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2013 09:59 CEST

Att se på film är något som de flesta svenskar regelbundet gör. Men hur ser vi på film idag och framför allt, hur kommer vi se på film i framtiden? En ny undersökning från video on demand-aktören SF Anytime avslöjar att svenskarnas filmkonsumtion på nätet ökar. Dessutom tror svenskarna att de kommer att se allt mindre film via den vanliga tv-tablån. Detta och mycket mer avslöjas i den nya undersökningen Svenskarnas filmvanor 2013.

Video on demand-aktören SF Anytime har tillsammans med undersökningsföretaget YouGov låtit 1019 svenskar svara på frågor om sina filmvanor. Resultatet visar att allt fler svenskar väljer att hyra sin film online.  

Att hyra film på nätet har med åren blivit både lätt och smidigt. Det anser i alla fall konsumenterna. Och effekten har inte låtit vänta på sig. Under 2012 svarade 16 procent att de under de senaste tolv månaderna använt video on demand. Motsvarande siffra i år (2013) är 25 procent. På bara ett år har alltså antalet som svarar att de hyrt film online ökat med 56 procent.

Den främsta anledningen till att fler använder video on demand är att det är enkelt och bekvämt. Det anger 38 procent av svenskarna. Att man inte behöver ta hänsyn till öppettider och se film när det passar en själv bäst är också en stor fördel, det svarar 16 procent. Tio procent tycker även att det är bra att man i lugn och ro kan välja film hemifrån.

 – Det senaste året har VOD-branschen fått stor uppmärksamhet i media och det har självklart gjort att många konsumenter fått upp ögonen för att hyra film på nätet. Jag tror att en stor anledning till ökningen kan vara att man inte behöver anpassa sig efter exempelvis en tv-tablå utan att man själv bestämmer när filmen ska börja, pausas och avslutas. Samtidigt är det uppenbart att vi står på tröskeln till någonting större, för fortfarande är det många som ännu inte provat att hyra film online, säger Marta Jarzabek Hulthén, marknadschef hos SF Anytime. 

Så konsumerar vi film i framtiden
När det kommer till hur svenskarna konsumerar film idag så svarar 62 procent att de främst ser film som visas på tv. Men när de får sia om framtiden och svara på frågan om hur de tror att de kommer att konsumera film om fem år, så minskar tittandet via den vanliga tv-tablån drastiskt enligt undersökningen. Endast 42 procent av de tillfrågade svarar att de i framtiden kommer att se film som sänds på tv. Det är dock på nätet som den största förändringen kommer att ske. 22 respektive 19 procent tror nämligen att de i framtiden kommer att konsumera film online genom antingen en abonnemangstjänst eller hyra film styckvis, detta jämfört med dagens 13 respektive nio procent. Dessutom uppger 15 procent att de om fem år kommer att konsumera digital film genom sin tv-operatör, idag är den siffran endast nio procent.

– Ökningen av video on demand som vi ser redan idag kommer att hålla i sig de kommande åren, åtminstone om vi ska tro de svenska konsumenterna. Den ständigt ökande efterfrågan på hyrfilm online innebär stora utmaningar för hela branschen. Därför är det viktigt för oss att möta kundernas behov av utbud och kvalitet, säger Marta Jarzabek Hulthén, marknadschef på SF Anytime.

För ytterligare information, kontakta:Marta Jarzabek Hulthén, marknadschef SF Anytime
E-post: marta@sfanytime.com
Telefon: 08-680 39 03

Om undersökningen: 
Undersökningen är genomförd under mars 2013 av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av SF Anytime. Antalet svarande är 1 019 personer och resultatet är riksrepresentativt och statistiskt säkerställt. 

Har du inom de senaste 12 månaderna någon gång använt video on demand?

2013

2012

Kvinnor (2013)

Män (2013)

Ja

25 %

16 %

19 %

30 %

Nej

70 %

78 %

74 %

66 %

Vet ej

5 %

6 %

7 %

4 %

Vilket är det främsta skälet till att du hyr film online?

Total

Kvinnor

Män

Det är enkelt och bekvämt att hyra film hemifrån

38 %

33 %

41 %

Behöver inte bry mig om öppettider, kan se film när som helst

16 %

15 %

16 %

För att i lugn och ro kunna välja film hemifrån

10 %

17 %

6 %

Skönt att slippa lämna tillbaka filmen

9 %

13 %

6 %

Det går mycket snabbare än att hyra i butik

7 %

5 %

8 %

Det är mycket lättare att hitta filmen när man kan söka efter den på sajten

6 %

5 %

7 %

Det är bättre utbud än i videobutiken

2 %

1 %

2 %

Det är mer miljövänligt

1 %

1 %

1 %

Det kan aldrig bli så att alla ex av filmen är uthyrda

1 %

1 %

1 %

Det är billigare än att hyra i videobutik

1 %

1 %

1 %

Jag slipper tänka på eventuella förseningsavgifter

0 %

1 %

-

Annan orsak

5 %

5 %

5 %

Vet ej

4 %

2 %

6 %

Hur konsumerar du främst film idag?

Total

Kvinnor

Män

Jag ser på film som sänds på tv

62 %

67 %

57 %

Jag går på bio

45 %

46 %

44 %

Jag köper DVD eller Blu-Ray i affär

16 %

16 %

17 %

Jag köper DVD eller Blu-Ray från nätbutik online

15 %

14 %

17 %

Jag hyr DVD eller Blu-Ray i videobutik

13 %

14 %

17 %

Jag ser digital film via onlinetjänst där man är abonnemangskund

13 %

9 %

16 %

Jag ser på digital film via min tv-operatör

9 %

9 %

9 %

Jag ser digital film via onlinetjänst där man hyr film styckvis

9 %

7 %

10 %

Jag köper digital film från nätbutik online

2 %

2 %

2 %

Annat

11 %

12 %

10 %

Vet ej

4 %

4 %

4 %

Hur tror du att du kommer att konsumera film om fem år?

Total

Kvinnor

Män

Jag kommer att gå på bio

42 %

43 %

42 %

Jag kommer att se på film som sänds på tv

42 %

45 %

38 %

Jag kommer att se digital film via onlinetjänst där man är abonnemangskund

22 %

18 %

26 %

Jag kommer att se digital film via onlinetjänst där man hyr film styckvis

19 %

19 %

19 %

Jag kommer att se på digital film via min tv-operatör

15 %

15 %

15 %

Jag kommer att köpa DVD eller Blu-Ray från nätbutik online

11 %

11 %

11 %

Jag kommer att köpa DVD eller Blu-Ray i affär

10 %

10 %

10 %

Jag kommer att hyra DVD eller Blu-Ray i videobutik

6 %

6 %

6 %

Jag kommer att köpa digital film från nätbutik online

5 %

5 %

4 %

Annat

4 %

4 %

5 %

Vet ej

20 %

23 %

18 %


SF Anytime är Nordens ledande Video-on-Demand-tjänst och ingår i Bonnier koncernen. SF Anytime startades 2002 och är i dag verksamt i sju länder. SF Anytime är tillgängligt via operatörer som Telia, Com Hem, Bredbandsbolaget, Canal Digital och Boxer. Tjänsten fungerar på PC och Mac, i Smart TV-apparater från Samsung, Panasonic och LG samt på Samsungs surfplattor. SF Anytime har ett brett filmsortiment som innehåller allt från de senaste storfilmerna från Hollywood till smalare kvalitetsfilm och tv-serier. Läs mer på sfanytime.com