AMWAY Sweden

Allt fler svenskar kan tänka sig starta eget

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 08:31 CET

Den globala undersökningen Amway Global Entrepreneurship Report visar att allt fler svenskar kan tänka sig att starta eget företag 2016. Undersökningen visar också att svenskar är bland de mest positiva till eget företagande i hela världen och att andelen svenska kvinnor som kan tänka sig att starta eget har ökat väsentligt.

Sedan 2010 genomför det amerikanska direkthandelsföretaget Amway årligen en global undersökning om inställningen till eget företagande och entreprenörskap. Undersökningen sker i samarbete med GfK som genomför drygt 50 000 individuella intervjuer.

-Amways affär bygger på egenföretagande genom direktförsäljning och Amway Global Entrepreneurship Report är ett viktigt verktyg för oss att förstå globala trender, hur inställningen till företagande ser ut på olika marknader och hur den förändras över tid. I jämförelse med de nordiska grannländerna sticker Sverige ut, hela 51 procent kan tänka sig att starta eget, säger Mette Henius, Sales Manager på Amway Scandinavia.

Svenskar är mest positiva till entreprenörskap

Svenskar är fortsatt bland de mest positiva till entreprenörskap i världen. Hela 93 % (90) har svarat att de är generellt positiva till entreprenörskap och 57 % tror dessutom att antalet ”egenföretagare” kommer att öka under de närmaste fem åren. De svenska resultaten har analyserats av Dr. Terrence Brown, lektor och enhetschef vid Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap på KTH i Stockholm.

-Det har skett en stor attitydförändring de senaste 20 åren. Traditionell ingenjörskunskap, utbredd internetmognad och sociala medier har lagt en ny plattform för entreprenörskap i Sverige, se bara på företag som Spotify och Klarna. Förebilderna har också blivit väsentligt fler, och lyfts fram på ett nytt sätt, och därmed har uppfattningen att vem som helst kan bli entreprenör förstärkts i samhället. Den positiva inställningen borde leda till ökat antal start-ups och egenföretagande i Sverige på kort sikt, säger Dr. Terrence Brown, Enhetschef vid Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap på KTH i Stockholm.

Kraftigt ökad företagarpotential

Amway Global Entrepreneurship inkluderar också Amway Entrepreneurial Spirit Index (AESI) som mäter företagsandan. I AESI besvaras frågorna; om svenskar upplever det som attraktivt att starta en verksamhet; om svenskar känner sig redo att starta en verksamhet, och om svenskar låter familj och vänner påverka beslutet.

Indexvärdet för Sverige är 54, en ökning med 5 från 2015, högre än det internationella genomsnittet (50) och det europeiska genomsnittet (45). 62 % av svenskarna ser eget företagande som en attraktiv karriärmöjlighet, 58 % anser sig ha kompetens att starta en verksamhet och 42 % skulle inte ge upp sin dröm om en egen verksamhet på grund av socialt tryck.

Stärkt företagarpotential bland kvinnor

Bland kvinnor märks en tydlig ökning i AESI-frågorna. Kvinnors önskan att starta ett eget företag växte under året till 57 % (46). Även tilltron till den egna förmågan att starta ett eget företag växte till 47 % (43). Svenska mäns önskan om att starta eget ligger på 68 %, och tron på den egna förmågan ligger på 69 %.

-Sverige har etablerat sig som en av de bästa länderna i världen för start-ups. Men trots hög utbildningsnivå och jämställdhetsfokus finns det fortfarande få kvinnor på ledande positioner i näringslivet vilket kan påverka kvinnors benägenhet att starta bolag. Egenföretagande med låg risk och litet behov av kapital däremot innebär att fler kvinnor tar steget att starta eget, säger Terrence Brown.

Mer statistik och information om svenskar inställning till entreprenörskap och eget företagande finns att hitta i AGER Global Entrepreneurship Report 2016.

www.news.amway.se

För mer information, vänligen kontakta:

Mette Hvistendahl Munch

Corporate Affairs Manager Amway Scandinavia

mette.munch@amway.com

+45 2034 5131

Om Amway Global Entrepreneurship Report

Undersökningen 2016 genomfördes av GfK, Tyskland, med mer än 50 000 personer i åldrarna 14–99 år i 45 länder. I Sverige deltog 993 män och kvinnor i åldrarna 15–84 i undersökningen:

Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Kina, Colombia, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Grekland, Ungern, Indien, Irland, Italien, Japan, Korea, Lettland, Litauen, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand, Turkiet, Ukraina, USA och Vietnam.

Om Amway

Amway är ett av världens ledande familjeägda konsumtionsvaruföretag. Företaget säljer mer än 450 produkter av hög kvalitet inom kategorierna skönhet, välbefinnande och hemmet, och produkterna säljs uteslutande genom oberoende distributörer direkt till slutkonsumenterna. Företaget, som etablerades 1959 i Ada i USA, bedriver sin verksamhet i mer än 100 länder och områden och omsatte 9,5 miljarder USD under 2015. Amway är nummer 29 på Forbes lista över USA:s största privatägda företag 2016.

Amway är ett av världens ledande direktförsäljningsföretag. Amway grundades 1959 i Ada, USA, och är i dag verksamt i över 100 länder och territorier över hela världen med intäkter på 9,5 miljarder dollar 2015.

Amway har framgångsrikt bedrivit sin verksamhet i Europa sedan 1973 och är för närvarande aktivt i 29 europeiska länder. Företaget har mer än 1 200 anställda i Europa. Amway Sverige som ingår i Amway Scandinavia öppnades den 1 juli 1999.

Amways produkter distribueras genom mer än tre miljoner oberoende Amway-affärsdrivare över hela världen. En halv miljon av dem finns i Europa.