Strålsäkerhetsmyndigheten

Allt fler unga brännskadas i solarier

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:36 CEST

På två år har antalet 18-24-åringar som brännskadats i solarium nästan fördubblats. Det visar en ny enkätundersökning av svenskarnas solariesolande som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beställt. I den här åldersgruppen uppgav år 2008 nästan en tredjedel av dem som solat i solarium att de fått en brännskada, jämfört med 17 procent två år tidigare. Samtidigt visar undersökningen att unga är den grupp som oroar sig minst för hudcancer.

- Det här är en mycket allvarlig utveckling. Unga människors hud är särskilt känslig för solarierörens UV-strålning, så de yngre har extra stor anledning att vara försiktiga, säger Ulf Wester, strålskyddsinspektör vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den som bränt sig i solarium i unga år löper större risk att senare i livet drabbas av malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Samtidigt visar statistik att hudcancer är den snabbast ökande cancerformen i Sverige, framför allt beroende på svenskarnas solvanor.

Enkätundersökningen har genomförts årligen sedan 2005 av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Omkring 1000 personer i åldrarna 18-74 deltar och undersökningen ger en god bild av svenskarnas solvanor. När det gäller hur ofta människor solar solarium märks inga stora skillnader sedan undersökningarna påbörjades. Åldersgruppen 18-24 år solar mest i solarium, minst solar gruppen 65-74 år. Kvinnor solar i solarium mer än män och bränner sig också dubbelt så ofta.

En orsak till att många bränner sig i solarium är svårigheten att uppskatta hur lång tid man kan sola innan huden skadas. Det förekommer också att solarier har starkare rör än vad som är tillåtet, vilket ökar risken för brännskador ytterligare . Som högst får ett solarium var lika starkt som tropisk sol.

- Som konsument är det omöjligt att veta hur starka rören i solariet är. Det är därför solarieägarens ansvar att informera kunden om exponeringstider och se till olyckor och brännskador inte inträffar, säger Ulf Wester.

Strålsäkerhetsmyndigheten har föreslagit att en 18-årsgräns för att få sola i solarium ska införas i Sverige, en reglering som redan genomförts i flera länder i Europa. Myndigheten avråder sedan länge unga under 18 år från att över huvud taget använda solarium.

För mer information till massmedia: Ulf Wester, strålskyddsinspektör, 08-799 41 18 eller Mattias Sköld, pressansvarig, 073-200 67 60.