Botkyrka kommun

Allt fler ungdomar i Botkyrka väljer bort alkoholen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 14:51 CEST

– Trenden, sedan vi startade undersökningen 2004, är att allt fler ungdomar väljer bort alkoholen. Det är väldigt glädjande eftersom det minskar risken för våld, olyckor, oskyddat sex och beroende senare i livet, säger Hanna Lind, folkhälsosamordnare, Botkyrka kommun.

Samtidigt som många ungdomar väljer nykterhet, är berusningsdrickandet fortfarande ett stort problem. Cirka 15 procent av pojkarna och flickorna i år nio uppger att de druckit sig berusade under de senaste fyra veckorna. I år två på gymnasiet har 43 procent av pojkarna och 38 procent av flickorna berusat sig den senaste månaden.

– Vi är många som arbetar för att stödja barn och ungdomar så att de inte dricker alkohol. Föräldrarna spelar en särskilt viktig roll. Genom att prata med sina tonåringar och med andra föräldrar kan man undvika att barnen råkar illa ut. Det finns dessutom olika former av föräldrastöd i Botkyrka som syftar till att hjälpa och stötta alla föräldrar, oavsett vilken livssituation de befinner sig i, betonar Lotta Persson, socialchef.

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom kamrater eller kamraters syskon. Därefter kommer egna syskon och föräldrar. Den vanligaste platsen att dricka på är hemma hos sig själv eller någon annan.

– En del av de föräldrar som bjuder sitt barn gör det förmodligen i tron att de kontrollerar sitt barns drickande. Forskningen visar dock att de ungdomar som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar utanför hemmet. Därför är det viktigt att vi vuxna kommer överens om att inte köpa ut eller bjuda våra ungdomar på alkohol, säger Hanna Lind.

För mer information:
Hanna Lind, folkhälsosamordnare, 08-530 614 92, hanna.lind@botkyrka.se
Råd
och stöd för föräldrar: www.botkyrka.se/barnochutbildning

Fakta:
Stockholmsenkäten (kallas i Botkyrka för Ungdomsenkäten) besvaras av totalt 26 000 elever i grundskolans år 9 och gymnasiets år 2 i 18 av Stockholms läns kommuner och sammanställs av Länsstyrelsen i Stockholms Län. Syftet är bland annat att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning , psykisk hälsa,  upplevelse av skolan och fritiden samt att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet. Enkäten innehåller cirka 300 frågor som besvaras anonymt under en lektionstimme. Svaren i 2010 års enkät lämnades efter sportlovet 2010.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se