Sigtuna kommun

Allt fler ungdomar i Sigtuna kommun väljer bort alkoholen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 07:00 CEST

En stor del av ungdomarna i Sigtuna kommun väljer att inte dricka alkohol. Det visar Stockholmsenkäten som har genomförts bland 825 ungdomar i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet i kommunen. Bland eleverna i årskurs nio i är det hela 40 procent som uppger att de inte dricker alkohol. Motsvarande siffra för årskurs två på gymnasiet är 17 procent.

 

– Trenden sedan resultatet från Stockholmsenkäten 2008, är att allt fler ungdomar väljer bort alkoholen eller åtminstone skjuter upp debuten. Det är väldigt glädjande eftersom det minskar risken för våld, oskyddat sex och beroende senare i livet, säger Marie Unander-Scharin, drogförebyggare, Sigtuna kommun.

Samtidigt som många ungdomar väljer nykterhet, är berusningsdrickandet fortfarande ett stort problem. 18 procent av pojkarna i årskurs nio och 24 procent av flickorna uppger att de druckit sig berusade under de senaste fyra veckorna. I årskurs två på gymnasiet har 50 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna berusat sig den senaste månaden.

– Föräldrarna spelar en jätteviktig roll i arbetet med att förhindra att barn och ungdomar dricker alkohol. Genom att prata med sina tonåringar och med andra föräldrar kan man undvika att barnen råkar illa ut. Det finns dessutom ett flertal föräldrastödsinsatser i Sigtuna kommun som syftar till att hjälpa och stötta alla föräldrar, oavsett vilken livssituation du befinner sig i, säger Marie Unander-Scharin.

Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom kamrater eller kamraters syskon. Därefter kommer egna syskon och föräldrar. Den vanligaste platsen att dricka på är hemma hos sig själv eller någon annan.

– En del av de föräldrar som bjuder sitt barn gör det förmodligen i tron att de kontrollera sitt barns drickande. Forskningen visar dock att de ungdomar som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra ungdomar utanför hemmet. Vi vuxna måste därför lova varandra att inte köpa ut eller bjuda våra ungdomar på alkohol, säger Marie Unander-Scharin.

 

 

För mer information:

Marie Unander-Scharin, drogförebyggare, tel. 591 262 16

 

 

Fakta om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten besvaras av totalt 26 000 elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i 18 av Stockholms läns kommuner och sammanställs av Länsstyrelsen i Stockholms Län. 

Syftet är bland annat att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning samt att mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet.

Enkäten innehåller ca 350 frågor eller delfrågor och besvaras anonymt under lektionstimme. Svaren i 2010 års enkät lämnades under våren 2010 efter sportlovet.