SBAB

Allt fler väljer bunden boränta

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 12:39 CEST

Under juli valde 64,6 procent av bolåneföretaget SBAB:s nya kunder bunden ränta. Det är en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med juni och mer än en fördubbling jämfört med juli 2002.

- Den stora andelen som väljer bunden boränta beror på att det under en längre tid har varit liten eller obefintlig ränteskillnad mellan korta bindningstider och den rörliga räntan, säger SBAB:s chefsekonom Barbro Wickman-Parak.

Under hela juli har bolån bundna på ett år till och med legat under den rörliga räntan. De senaste veckorna har dock de långa marknadsräntorna, och därmed de bundna bolåneräntorna, rört sig uppåt.

- Uppgången i de långa räntorna hänger framför allt samman med att statistiken från USA stärkt förhoppningarna om en vändning uppåt i konjunkturen. Oron för deflation, som tidigare bidrog till att pressa ner räntorna, har avtagit säger Barbro Wickman-Parak.

Så här fördelade sig de valda bindningstiderna:

Bindningstid Juli 2002 (%) Juni 2003 (%) Juli 2003 (%)
Rörlig ränta (3-mån) 68,9 37,9 35,4
1 år 4,8 13,2 14,7
2 år 12,6 20,8 21,0
3 år 4,1 10,4 8,8
4 år 0,6 2,7 3,4
5 år 6,5 12,2 13,5
7 år 1,2 1,2 1,4
10 år 1,3 1,2 1,4


För mer information, kontakta:
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB
08-614 38 88, 0733-60 45 78 barbro.wickman-parak@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB
08-614 43 55, 0706-37 12 72 annelise.jansson@sbab.se

Anna-Karin Tollin, kommunikationsenheten SBAB
054-17 28 97, 0702-45 67 76 annakarin.tollin@sbab.se

För mer information om SBAB, se www.sbab.se.

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 19,5 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.