Mittuniversitetet

Allt fler vill studera vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 15:29 CEST

Inför höstterminen 2013 har cirka 35 200 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är nytt rekord och en ökning med 36 procent jämfört med 2012. Antalet som i första hand har sökt en utbildning vid universitetet har också ökat, här är ökningen 20 procent.

Ansökningstiden för att studera någon utbildning vid landets universitet och högskolor i höst gick ut 16 april. De första preliminära siffrorna efter ansökningstidens slut visar att antalet personer som ansökt i tid till en utbildning vid Mittuniversitetet har ökat med cirka 9 400 personer jämfört med det tidigare rekordåret 2012.

– Det är mycket glädjande att vi är fortsatt attraktiva. Universitetet arbetar ständigt för att ha ett brett och attraktivt utbildningsutbud, säger Anders Söderholm, rektor.

Det höga söktrycket är sannolikt också en avspegling av situationen på arbetsmarknaden. Mittuniversitetets söktryck har ökat flera år i rad och trenden fortsätter i år trots att utbildningsutbudet inför hösten 2013 har minskat något jämfört med tidigare år. Sökalternativen var 10 procent färre för program och 15 procent färre för kurser jämfört med 2012.

Även antalet förstahandssökande till Mittuniversitetet fortsätter att öka. I år finns drygt 10 900 förstahandssökande, också det rekordmånga. Antalet förstahandssökande har ökat med 20 procent jämfört med förra året.

– Det är särskilt glädjande att antalet förstahandssökande ökar, det kan ses som ett tecken på en fortsatt stärkt status. Vi arbetar långsiktigt för att öka kännedomen och kunskapen om Mittuniversitetet samt våra utbildningar och det är betydelsefullt, säger Anders Söderholm.

Förstahandssökande till ett urval av
höstens programutbildningar vid Mittuniversitetet (preliminärt antal)
Kriminologprogrammet, (300)
Beteendevetenskapliga programmet, (290)
Sjuksköterskeutbildning, (270)
Webbutveckling, (280)
Förskollärare, (220)
Ekonomprogrammet, (150)
Programvaruteknik, (150)
Psykologprogrammet, (145)
Journalistprogrammet, (140)
Socionomprogrammet, (135)

För den som missade sista ansökningsdatum går det för vissa utbildningar att
göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas om det finns lediga platser på
utbildningen. Läs mer på www.antagning.se.

Kontakt:
Kicki Strandh, kommunikationschef, 070- 346 59 87, e-post: kicki.strandh@miun.se