Ratio

Allt högre utbildning – allt sämre matchning

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 09:45 CEST

Utbildningsnivån bland befolkningen i Sverige ökar stadigt. Samtidigt försämras matchningen. Inte ens på regional nivå fungerar matchningen särskilt väl. Det visar en ny rapport inom forskningsprojektet Kompetens för tillväxt som presenteras i Almedalen 1 juli vid seminariet med samma namn.

Det finns inget generellt problem med kompetensförsörjning av högutbildade. Rapporten visar tvärtom att det finns ett regionalt överskott på högutbildade. Det indikerar att yrkeskunskap och annan praktisk erfarenhet kommer att vara framtida bristvara, i den utsträckning det inte redan är det.

Matchningen mellan utbildningens utbud och näringslivets efterfrågan är dålig. Därmed blir utbildningspremien är låg och den faller markant. Även effekten på bruttoregionalprodukten (BRP) faller, vilket kan indikera att utbildningskvaliteten försämras.

- Att det regionala produktivitetsbidraget (BRP) av högre utbildning är kraftigt fallande under senare år stärker tesen om överutbildning och brister i matchningen mellan utbildning och kompetens, säger
Johan Eklund, docent i nationalekonomi och ansvarig för rapporten.

- Vi upplever en paradox. Tillväxt antas drivas av kunskapsutveckling – i det här fallet höjs utbildningsnivån bland befolkningen men matchningen försämras.

Rapporten ”Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv” presenterades i Almedalen 1 juli 2013. Rapporten är framtagen av Johan Eklund, Peter Karlsson och Lars Pettersson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping på uppdrag av KK-stiftelsen och ingår i forskningsprojektet Kompetens för tillväxt som drivs av Ratio. Rapporten finns att hämta här och att ladda ned på www.kompetensfortillvaxt.nu 

För mer information, kontakta:

Johan Eklund, docent
johan.eklund@jibs.hj.se