Kultur i Väst

Allt ljus på arrangörerna - Nationell konferens om musikarrangörers villkor

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 09:00 CEST

Fredagen den 16 maj arrangerar Kultur i Väst den nationella konferensen Allt ljus på arrangörerna som handlar om musikarrangörers behov, villkor och förutsättningar. Då presenteras också den genomlysning av dessa arrangörers villkor som konsulenterna för arrangörsutveckling på Kultur i Väst har gjort. Fredagen den 16 maj kl 13.00-17.00 samlas arrangörer från hela Sverige på 2Lång i Göteborg för att diskutera gemensamma frågor. På programmet står, förutom presentationen av genomlysningen, en föreläsning av Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, ett panelsamtal med bland andra Vanessa Labañino, ordförande i MAiS, Mika Romanus, enhetschef på Kulturrådet för enheten Scen, Musik, Bild och Form och Gunilla C Carlsson, ordförande för Kulturutskottet. Staffan Rydén, kulturchef i Västra Götalandsregionen, inviger konferensen. 

Genomlysningen Allt ljus på arrangörerna
Under 2013 genomförde konsulenterna för arrangörsutveckling på Kultur i Väst en genomlysning av musikarrangörernas villkor. Den övergripande frågeställningen var: Utifrån ett arrangörsperspektiv, vilka hinder finns för att kulturen ska nå alla människor i Västra Götaland? De ville också få en klarare bild av arrangörernas förutsättningar, behov och utmaningar. Var står arrangörerna i det kulturpolitiska landskap som kallas samverkansmodellen? Arbetet har nu sammanfattats i skriften Allt ljus på arrangörerna. I samband med att genomlysningen presenteras arrangerar Kultur i Väst en konferens kring arrangörernas behov och förutsättningar.

Konferensen den 16 maj kl 13.00-17.00 på 2Lång i Göteborg
Dagen innehåller föreläsning, goda exempel och ett panelsamtal kring teman som:
- Hur tas arrangörernas drivkrafter om hand?
- När och hur pratar vi om arrangörerna?
- Vilka arrangörer pratar vi om? Vilka nås av offentliga medel?
- Vilka strukturer behövs för ett gott ekosystem för arrangörerna?
- Vilka hinder har arrangörerna idag?
- Hur ska kulturpolitiken famna både ett professionellt- som ideellt arrangörsnätverk?

Program 
Staffan Rydén, Västra Götalandsregionens kulturchef, inviger konferensen.
Konsulenterna för arrangörsutveckling på Kultur i Väst presenterar genomlysningen Allt ljus på arrangörerna. Läs mer om arrangörsutveckling på kulturivast.se/arrangörsutveckling

Föreläsning av Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan och en av Sveriges främsta experter på kreativitet och regional utveckling. Tillsammans med professor Richard Florida har Charlotta Mellander utvecklat teorier kring den kreativa klassen och städer där de vill bo – teorier som berör både företag och regioner. 

Paneldialog
Mika Romanus
Enhetschef på Kulturrådet för enheten Scen, Musik, Bild och Form som sysslar med bidragsgivning och främjande både nationellt och internationellt. Mika Romanus har arbetat på Kulturrådet sedan 2004 och dessförinnan bland annat på Kulturförvaltningen i Stockholm och på kansliet för Stockholm Europas Kulturhurvudstad 1998.

Cecilia Suhaid Gustafsson
Verksamhetsledare på Atalante och konstnärlig ledare för den curerande plattformen GoldDigger Productions. Hon har även podcasten Kulturens ABC tillsammans med parhästen Caisa-Stina Forssberg.

Vanessa Labañino
Ordförande för Musikarrangörer I Samverkan – ett samarbetsorgan för Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svensk Jazz, Sveriges Körförbund och Sveriges Orkesterförbund. ​

Luis Gonzales
Arbetar för arrangörskap och ungdomskultur på flera nivåer: Ordförande i Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar, ordförande i Kulturföreningen 331 Wernamo, suppleant för Folkets Hus och Parkers regionstyrelse (Region Östergötland, Jönköping/Kronoberg/Kalmar län), deltagare i styrgruppen för IKA – Ideell kulturallians (Jönköpings län), och anställd hos föreningen Öland Roots.

Birgitta Berntsson Ärje
Kultursekreterare på N3, ett kommunalt kulturhus för barn och unga i Trollhättan. Hon arbetar bland annat med att arrangera scenkonstupplevelser för alla i förskola och grundskola. Arrangemang för skolan har hon arbetat med i 15 år, men hennes erfarenhet av arrangörskap av scenkonst i Trollhättan sträcker sig till början av 80-talet.

Gunilla C Carlsson
Ordförande för Kulturutskottet och riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Arbetar för att göra kulturen tillgänglig för alla människor.

Kontakt
Karin Stammarnäs, 
konsulent arrangörsutveckling på Kultur i Väst
Mobil 0703-49 21 52


Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se