Ersta konsthall

Allt måste förändras - Ersta Konsthall 2.0

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 09:04 CEST

Ersta Konsthall har under en längre tid sökt ersättning för lokalerna på Erstagatan 21. I och med att sista utställningen i de gamla lokalerna nu stänger så flyttar vi vidare till nya destinationer.

Från och med 2007-08-02 bedrivs Ersta Konsthall i ett nomadiskt format. Ersta Konsthalls praktik kommer för en tid framöver att ompröva verksamheten, både geografiskt och sett till frekvens.

Vid skiftande tillfällen och i olika perioder kommer vi på varierande vis och med växlande grader av deltagande materialiseras på diverse platser.

Uppdaterad hemsida:
www.erstakonsthall.se

Everything must change - Ersta Konsthall 2.0


Ersta Konsthall has for a long time tried to find replacement for the facilities at Erstagatan 21, We are now closing the final exhibition at the old location and moves on to new destinations.

From 2007-08-02 Ersta Konsthall operates in a nomadic format. Our practice will be redefined both geographical and seen to frequency.

In the future we will work at numerous locations in diverse periods, materialized in disparate forms and with dissimilar grades of participation.

updated homepage:
www.erstakonsthall.se