Folksam

Allt mer aktivitet bland svenska fondsparare – andelen helt passiva sparare minskar

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:13 CET

De svenska fondspararna byter fonder allt oftare. Enligt ny kundstatistik från Folksam ökade antalet fondbyten inom fondförsäkring med över 130 procent under 2006, jämfört med 2005. Andelen aktiva kunder – som gör minst ett fondbyte per år – är nu 20 procent, vilket är en tydlig ökning av antalet aktiva sparare jämfört med föregående år.

Folksams statistik över fondbyten inom fondförsäkring visar på en kraftig ökning. Under 2006 var antalet omplaceringar på Folksam fondförsäkring 113 000, en ökning med över 130 procent jämfört med 2005. Bakom ökningen finns en mindre kärna av kunder som aktivt följer utvecklingen på sina fonder och som byter fonder vid behov.

– De aktiva fondspararna följer i högre grad den ekonomiska utvecklingen och börskurserna. Många bytte till räntefonder under börsfallet i maj, men har därefter gått tillbaka till aktiefonder igen, säger Lars Einar Pettersson, marknadschef Folksam Kapitalförvaltning.

Det är fortfarande 80 procent av Folksams fondkunder som inte byter fonder alls, men här håller alltså en förändring på att ske.

– Vi är självfallet inte nöjda med att åtta av tio fondsparare fortfarande är passiva. Vi vet att kunderna på sikt får bättre utveckling på sina fonder om de är aktiva och regelbundet ser över sitt fondinnehav. Därför är det glädjande att våra siffror visar på att andelen aktiva kunder växer, säger Lars Einar Pettersson.

Noterbart är att tre av fyra fondbyten hos Folksam numera görs av kunderna själva via Internet. En ökad vana och acceptans av att använda Internet för försäkrings- och bankärenden har sannolikt bidragit till att fler gör byten i sina fondinnehav.

För ytterligare information:
Lars Einar Pettersson, marknadschef Folksam Kapitalförvaltning, telefon 08-772 68 37, 0708-31 69 83
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01
Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se