ADMS Design AB

Allt mindre andel industriforskning i vetenskapliga publikationer: Konstant sjunkande trend för A/D-omvandlare

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 14:46 CEST

En allt mindre andel av vetenskapliga publikationer från företag samtidigt som den totala mängden ökar kraftigt. Så ser bilden ut för teknikområdet A/D-omvandlare enligt en pågående forskningsanalys utförd av ADMS Design AB. ”Analog-digital omvandling spelar en central roll i nästan all modern elektronik” säger Dr. Bengt Jonsson, grundare av ADMS Design AB, ”och det är inte osannolikt att liknande trender finns i angränsande teknikområden som RFIC och ASIC”.

En allt mindre andel av vetenskapliga publikationer kommer från företag, samtidigt som den totala mängden artiklar ökar kraftigt. Så ser bilden ut för teknikområdet A/D-omvandlare enligt en pågående forskningsanalys utförd av ADMS Design AB. ”Vi har valt att studera forskningstrenderna inom analog-digital omvandling dels därför att det är vårt kärnområde och dels för att A/D-omvandlare spelar en central roll i nästan all modern elektronik” säger Bengt Jonsson. ”Det är inte osannolikt att liknande trender finns även i angränsande teknikområden så som RFIC och ASIC. Vi tycker i vart fall att delresultaten är så pass intressanta att vi väljer att gå ut med dem innan hela studien är klar.

Delresultaten visar mer specifikt att andelen artiklar där förste författaren kommer från industrin minskar konstant. Förste författaren är vanligtvis den som gjort huvuddelen av arbetet. Minskningen har pågått praktiskt taget sedan de första integrerade omvandlarna presenterades på 1970-talet och till dags dato. Den negativa trenden i procentandelar är ungefär linjär, och om den fortsätter kommer ingen A/D-relaterad industriforskning alls att publiceras efter 2020–2025. Det behöver trots allt inte vara en minskning av företagsintern forskning som ligger bakom trenden. En kraftig ökning av akademisk aktivitet kan delvis förklara den minskade industriandelen. Teknikområdets mognad, hårdnande konkurrens och det svårmätbara affärsvärdet av att publicera sig vetenskapligt är andra möjliga förklaringar.

Den pågående studien analyserar forskningstrender inom teknikområdet analog-digital omvandling från en mängd infallsvinklar. Andelen industriforskning är bara en delstudie av många. ”Vi mäter bl.a. förändringar avseende vilka arkitekturer det forskas på, vilka länder, regioner, mm som forskar, och trender med avseende på aktivitet och prestandasegment. Syftet är att kunna förse forsknings-, affärs- och teknikstrateger världen över med relevanta faktaunderlag, och den här studien öppnar helt klart nya möjligheter till det. Oavsett om man är akademisk forskare, industriell slutanvändare, eller tillverkare av A/D-omvandlare så bestäms framgången av förmågan att fatta strategiskt riktiga beslut. Därför tror vi att våra resultat kommer att vara värdefulla för alla dessa kategorier och även för investerare” avslutar Bengt Jonsson.

Analysresultaten kommer att kunna köpas i rapportform efter sommaren.

 

Analysen är avgränsad till vetenskapliga arbeten som innefattat framtagning och utvärdering av en monolitiskt integrerad prototyp. Arbeten enbart baserade på datorsimulering eller teoretiska diskussioner ingår därmed inte i studien.

Minskningen av industriandelar har även diskuterats på teknikbloggen Converter Passion: http://converterpassion.wordpress.com

Länk till diskussion: http://converterpassion.wordpress.com/2011/06/13/is-ad-converter-research-becoming-a-purely-academic-exercise/

Kontakt:                                                                                                  

Bengt Jonsson

ADMS Design AB

Gåsbackavägen 33

820 60 DELSBO

 

tfn: 070 – 622 00 05

email: press@admsdesign.com

web: www.admsdesign.com

ADMS Design erbjuder experttjänster och konsultlösningar inom IC design och applikation, med fokus på mixed-signal kretsar, analog-digital och digital-analog omvandlare. ADMS Design bedriver även en omfattande egen forskning i syfte att kontinuerligt kunna erbjuda expertrådgivning med ett tydligt mervärde.