Trafikverket

Allt närmre trafikstart i Citytunneln

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 12:42 CET

Söndagen den 12 december går det första regionala tåget genom Citytunneln. Redan två veckor tidigare, med start 27 november, börjar Trafikverket själva inkopplingsarbetet. Det medför att tågavgångarna mellan Malmö och Lund blir något färre och att det blir svårare att städa och reparera tåg under dessa två veckor.

− Under den här perioden gör vi alla nödvändiga förberedelser för att den 12 december kunna koppla över spåren på Södra stambanan, från den provisoriska stationen på Malmö C, med spåren ner till tunneln, säger Jens-Peter Eisenschmidt Trafikverkets projektledare för Malmö bangårdsanpassning.

På morgonen den 12 december kommer tågtrafiken successivt igång genom Citytunneln. Först ut är tågen möt Köpenhamn och framåt lunchtid kommer trafiken även igång på Södra stambanan.

−  Från och med den 12 december har vi ett helt nytt trafikupplägg och två nya stationer i Malmö att hantera. Det finns risk för inkörningsproblem i början, men vi har beredskap för att hantera eventuella störningar, säger Linus Eriksson, Trafikverkets chef driftsområde Syd.

Ett ”snabbare” Skåne
Citytunneln förbättrar flödet i tågtrafiken i hela Skåne, och även mot Danmark. Till exempel får Lund samma trafikutbud som Malmö. Resenärer får också fler avgångar på sträckorna Malmö-Helsingborg och Malmö-Hässleholm/Kristianstad. Dessutom förkortas restiderna, framförallt på förbindelserna till Köpenhamn.

Vad händer efter 12 december?
Under 2011 rivs den provisoriska stationen på Malmö C för att så småningom göra plats för en ny regionbussterminal.  Centralhallen byggs om och förses med restauranger och annan service.  Och Malmö stad fortsätter arbetet med cykelgaraget vid bussbron och det nya parkeringshuset vi Bagers plats.

Några viktiga datum
27 nov - Arbetet med att koppla in Citytunneln påbörjas på Malmö C. Det innebär färre avgångar till/från Malmö C under två veckor.

1 dec - Citytunneln överlämnas till Trafikverket. Citytunneln som organisation upphör vid årsskiftet.

4 dec - Citytunneln invigs med festligheter vid bl a Posthusplatsen och Malmö C.

5 dec - Mellan den 5 och 10 december är det möjligt för alla att åka tåg i tunneln. Från Malmö C via Triangeln till Hyllie och tillbaka. Öppettiderna är 10-19.30 på söndagen och 13-19.30 övriga dagar.

12 dec - På morgonen kommer trafiken igång genom Citytunneln till Köpenhamn. Under dagen kommer den successivt igång också på Södra stambanan. Nu gäller den nya tidtabellen.

13 dec - Inkopplingen fullt ut genomförd och även tågtrafiken till Ystad är nu igång via Kontinentalbanan. Först i augusti 2011 går Ystadtågen genom Citytunneln.

Kontaktpersoner
Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare, Trafikverket
0708-27 00 49

Linus Eriksson, chef driftsområde Syd, Trafikverket
0706-14 22 55

Malmö C byggs om och anpassas till Citytunneln för att möta framtidens resande. Med Citytunneln blir Malmö C en effektiv station för genomgående trafik och kapacitet frigörs när tåg mot Danmark kan köra direkt. Det innebär också kortare restider i regionen och ett steg i riktning mot ett miljö-anpassat transportsystem och ett långsiktigt hållbart samhälle. Trafikstart är planerad till den 12 december i år.