TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Allt smartare textiler hos svensk teko

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:22 CEST

Våren 2008 donerade Sveriges Textil- och Modeföretag (TEKO) 3,2 miljoner, fördelat på fyra år, till Textilhögskolan Borås i syfte att stärka institutionens ställning inom smarta textiler. Totalt 17 företag är idag knutna till det så kallade Smart Textiles-initiativet som skolan leder.

Bland forskningsområdena märks allt från golvvärme och klimatstyrande växthusvävar till elektrostatiska luftfilter. Varje utvecklingsprojekt har tillgång till den expertis som finns i nätverket kring Smart Textiles, häribland forskningsinstitutet Swerea IVF, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut SP och Högskolan Borås, med den forskarkompetens och de industriella fullskalemiljöer som finns där.

TEKOs nättidning frågade några av TEKO-medlemmarna hur arbetet utvecklas. Scandfilter i Svenljunga anslöt sig till Smart Textiles sommaren 2007 och inriktar sin forskning på elektrostatiska filter. Thomas Carlsson är teknisk chef på företaget:

- Den stora utmaningen i vår bransch är att skapa filter som förenar hösta möjliga filtreringsförmåga med lägsta möjliga luftmotstånd. Ju mer finmaskigt nät desto bättre filtreringsförmåga - men också svårare för luften att ta sig igenom.

- Fördelen med elektrostatiska filter är att de tillåter ett betydligt mer grovmaskigt nät, då partiklarna fångas upp av den elektrostatiska laddningen. Det mer grovmaskiga nätet borgar i sin tur för ett bättre luftflöde.
Enligt Thomas Carlsson har Scandfilter redan kommit en bra bit på vägen: 

- Vi har en fungerande lösning på labbnivå. Men ännu återstår mycket arbete innan vi har en kommersialiserbar produkt. 

Han räknar med att Scandfilter ska ha en prototyp klar till början av nästa år. Därefter väntar testkörning. Thomas Carlsson har stora förhoppningar om att Scandfilter ska få fram ett marknadsmässigt koncept inom ett par år. Det nya filtret kommer bara att kosta marginellt mer än företagets traditionella. Men det sparas med råge in på energikostnaden: 

- I en luftfilteranläggning svarar driften av fläkten för runt 80 procent av de löpande kostnaderna och filtret för resten. Enligt beräkningar som vi gjort minskar energikonstanden till runt 30 procent med ett elektrostatiskt filter. Så vad som väntar är alltså en produkt som är både kostnads- och miljömässigt bättre för kunden, säger Thomas Carlsson.

Vilken roll spelar Textilhögskolan i ert arbete?

- Framför allt som knytpunkt för vetenskapliga kontakter. SP har hjälpt oss en del - insatser som i sin tur finansierats av Smart textiles.

Ludvig Svensson i Kinna driver ett projekt som enkelt uttryckt handlar om att överföra Goretex-klädernas funktionssätt till växthusväv. Hans Andersson är teknisk chef på företaget:

- Ludvig Svensson är idag världsledande inom klimatstyrande växthusvävar, en ställning som uppnåtts genom hårt utvecklings- och säljarbete. Men vi känner att våra vävar kan bli ännu bättre, framför allt i förmågan att släppa igenom fukt men hålla kvar värme. 

- För att bli av med varm och fuktig luft i växthus krävs att gardiner och fönster öppnas, vilket i sin tur gör att det slösas med energi (fuktig luft=energi). Lägg härtill att den kalla men torra luft som kommer in vid ventilation måste värmas upp. Och det är ogynnsamt ur såväl kostnads- som miljösynpunkt.

- Det är mot denna bakgrund vi på Ludvig Svensson börjat laborera med helt nya typer av material, som co-polymerer av bland annat polyamider och polyuretaner. Exakt hur vill jag dock inte säga då det mesta är företagshemligheter.

Vad har ni haft för nytta av Textilhögskolan?

- Institutionen är en viktig samarbetspartner på forskningssidan. Vidare har Smart Textiles varit med och finansierat det arbete som forskningsinstitutet Swerea i Mölndal hjälpt oss med vad gäller framtagning av teknisk utrustning för mätning av fukttransport genom vävar under växthusliknande förhållanden.

Hans Andersson räknar med Ludvig Svensson inom tre till fyra år är redo att presentera en färdig produkt: 

- Om allt går enligt plan blir det en växthusväv som borgar för såväl bättre odlingsklimat och lägre energikostnader.

Boråsföretaget FOV Fabrics bedriver sin forskning inom två huvudsakliga områden - värmeväv och sensorteknik.

- Vad vi gör är i grunden att sammanföra befintlig teknik med textil. Värmeväven som vi utvecklat består av ett finmaskigt nät av strömledande fibrer som värmer upp tyget. Det här konceptet ligger till grund för flera produkter vi arbetar med, som golvvärme, innersulor i skor och plagg för uppvärmning/värmebehandling av patienter, säger Fredrik Johansson, affärsutvecklare på FOV Fabrics.

Även på sensorområdet tänker sig företaget tillämpningar inom hälso- och sjukvård.

- Vi arbetar med ett andningslarm för spädbarn där syftet är att motverka plötsligt spädbarnsdöd. Genom att väva en textil sensor som sedan konfektioneras till ett band och placera denna över bröstkorgen på kläder kan andningsrörelserna övervakas. Så fort den naturliga rytmen rubbas aktiveras larmet. Samma typ av teknik kan användas inom andra former av hälsoövervakning, som EKG.

Ett tredje område som FOV Fabrics arbetar med - om än mer experimentellt - är textila produkter för partikelrening. Även här handlar det om att föra samman befintlig teknik med textil. Fredrik Johansson igen.

- Oavsett hur bra luftrening som installeras i en fastighet kommer det alltid in oönskade partiklar genom dörrar och andra öppningar. Vår idé är att integrera avancerad partikelreningsteknik i väggavskiljare, möbler eller ljudabsorbenter för att härigenom skapa mer estetiskt tilltalande luftreningsprodukter. 

Fredrik Johansson tycker det är bra att Textilhögskolan satsar så hårt som den gör på smarta textiler: 

- Det triggar TEKO-branschen att tänka i nya banor. Smart Textiles-initiativet är en viktigt knytpunkt. Ett centrum för nätverkande. Men lika mycket en källa för finansiell och kunskapsmässig support. Vi på FOV Fabrics har stor hjälp av Textilhögskolan.

Fredrik Johansson menar att fenomenet med smarta textiler ännu ligger i sin linda: 

- Vi befinner oss ungefär där IT och mobiltelefoni befann sig i slutet av 80-talet. Och precis som dessa branscher kommer även vi inom TEKO att göra en och annan felsatsning. Det ligger i sakens natur.  

Men till FOV Fabrics har smarta textiler kommit för att stanna: 

- På flera områden - som golvvärme, andningslarm för spädbarn och värmebehandling av patienter - har vi redan kommit så långt att tiden är mogen för en kommersialisering. Så nästa steg är nu att hitta lämpliga industriella och marknadsstrategiska partners.

Ola Toftegaard, VD för branschfrågor på TEKO, kommenterar:

- Efter sommaren - då ytterligare forskningsmiljöer etablerats på Textilhögskolan - kommer den företagsbaserade forskningen kunna växla upp ytterligare. Och med detta sås förhoppningsvis ännu fler fröer till nya produkter och arbetstillfällen.

- Som företrädare för branschen är det glädjande att konstatera att Smart Textiles säkrat finansiering från den statliga forskningsstiftelsen Vinnova för sju år framåt. Ett bevis för den betydelse som tillmäts utvecklingen inom smarta textiler.