BIL Sweden, bilindustriföreningen

Allt större majoritet säger ja till Förbifart Stockholm!

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:09 CEST

Stödet för att bygga Förbifart Stockholm har växt markant under sommaren. I Demoskops septembermätning vill 81 % av Stockholmarna att den byggs medan endast 9 % är emot. I juni var 71 % för och 10 % emot.

Septembermätningen är en kraftigt utökad mätning (drygt 2500 intervjuer) varför den statistiska säkerheten är hög och materialet även kan särredovisas kommunvis. Intressanta observationervisar att:

• En markant överströmning har skett från "vet ej" till ja-sidan sedan junimätningen.
• Stor majoritet på Ekerö säger ja till Förbifarten.
• Stor majoritet säger ja i innerstaden där andelen "vet ej" är låg.
• Noll procent säger nej i Haninge! Det är generellt mycket stor majoritet för jasidan i de kommuner som idag måste köra genom centrala Stockholm för att passera staden (som till exempel Haninge, Tyresö, Österåker och Sollentuna).

- Demoskopundersökningen avslöjar att det knappast finns någon annan politisk fråga där medborgarna är så överens som när det gäller att Förbifarten bör byggas, säger Ulf Perbo, vice vd för BIL Sweden. Nejsidan är en högröstad grupp utan stöd hos Stockholmarn oh vi tycker därför att det är viktigt att detta tydliggörs.

För mer information kontakta Ulf Perbo, tfn 0709 94 63 63.

Underlaget till undersökningen finns att läsa här.


Fakta om undersökningen:

- Demoskop har undersökt opinionsläget kring Förbifart Stockholm på uppdrag av BIL Sweden och MRF.
- Målgruppen är allmänheten över 15 år i Stockholms län.
- Intervjuerna genomfördes 4-15 september.
- Drygt 2 500 intervjuer genomfördes.BIL Sweden
Box 26173
100 41 STOCKHOLM Tfn: 08-700 41 00
Fax: 08-791 23 11
bil@bilsweden.se
Om webbplatsen

Om BIL Sweden
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilaroch bussar.
Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 % av nybilsförsäljningen i Sverige.