LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Allt tvärare kast för lantbrukets lönsamhet

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 11:37 CEST

Under 2008 försvagades mjölk- och växtproducenternas lönsamhet kraftigt medan lönsamheten för grisproducenterna stärktes. Årets lantbruksbarometer visar också att bönderna slog rekord både vad gäller belåning och investeringar. Var tionde bonde planerar att satsa på förnybar energi i år, intresset ökar kraftigt för både vindkraft och biogas. De kärva ekonomiska tiderna tycks dock inte påverka böndernas inställning till bondelivet: 86 procent är stolta över att vara bonde och hela 97 procent trivs med sitt jobb.

Årets Lantbruksbarometer är den största årliga undersökningen av tillståndet i svenskt lantbruk. Totalt har 3 887 lantbrukare med mer än 20 hektar intervjuats av SIFO på uppdrag av LRF, Swedbank och LRF Konsult under perioden 8 januari - 5 februari 2009.

Nedan redovisas ett sammandrag av de viktigaste nyheterna.


LÖNSAMHETEN VÄNDE UNDER 2008
Efter rekordåret 2007 vände lönsamheten nedåt under 2008. Andelen bönder som bedömer lönsamheten som god eller mycket god har halverats från 60 procent 2007 till 31 procent 2008. Lönsamheten är därmed tillbaka på en nivå mitt emellan 2006 (37 procent) och 2005 (27 procent). Att lantbrukets lönsamhetskurvor gör allt tvärare kast märks inte minst inom mjölknäringen som i år har de största lönsamhetsproblemen. 25 procent av mjölkbönderna anser att lönsamheten är ganska eller mycket god. Motsvarande siffra 2007 var 68 procent.

Desto nöjdare med lönsamheten är får- och lammproducenterna samt grisbönderna där 45 procent respektive 39 procent anser att lönsamheten är god eller mycket god. Motsvarande siffror 2007 var 39 respektive 27 procent. Får- och lammproducenterna är också de som satsar mest: Var tredje producent vill öka sin produktion, endast 15 procent vill minska.

BÖNDERNA I SKÅNE NÖJDAST
Böndernas uppfattning om lönsamheten varierar stort mellan länen. Nöjdast är bönderna i Skåne samt Kalmar och Gotlands län. Här anser i genomsnitt 37 procent att lönsamheten är på plus. Motsvarande siffra för Västernorrland och Norrbotten är på 21 procent.

REKORDSTORT INTRESSE FÖR VINDKRAFT
Var tionde bonde vill satsa på förnybar energi i år. Av dessa vill hela 35 procent satsa på vindkraft, en ökning med 12 procentenheter på bara ett år. Intresset för biogas har också ökat kraftigt, från 6 till 14 procent. Allt färre, 9 procent, vill däremot satsa på spannmål som energiråvara. Motsvarande siffra 2006 var 44 procent.

ALLT FLER VILL SÄLJA NÄRPRODUCERAT
67 procent av bönderna vill att mer av deras produktion ska säljas lokalt eller regionalt som närproducerad. Det är 4 procentenheter fler än i fjol. Andelen är högre i norra Sverige och allra högst i Jämtland där hela 84 procent vill sälja närproducerat. Intresset är störst bland får- och lammproducenterna, 79 procent, och lägst bland spannmålsodlarna, 61 procent. Intresset är också större bland yngre bönder.

REKORD I MASKININVESTERINGAR
37 procent av lantbrukarna investerade i maskiner 2008. Det är lika hög andel som 2007 vilket då var rekord. Värdet av fjolårets maskininvesteringar ökade enligt Maskinleverantörerna med 4 procent och nådde 6,8 miljarder, den högsta nivån sedan 1989.

FLER INVESTERADE I BYGGNADER
Mer än var femte bonde, 22 procent, investerade i byggnader under 2008. Motsvarande siffra 2007 var 21 procent. Andelen som planerar att investera 2009 är betydligt lägre än förra året, men antalet förprövade stallplatser för både mjölkkor, hästar, får och getter har ökat.

REKORDSTOR ÖKNING AV UTLÅNINGEN
Aldrig förr har bönderna lånat så mycket pengar som under 2008. Belåningen ökade med 11 procent, 18,7 miljarder kronor, till totalt 186 miljarder kronor. Lånen går till investeringar, endast 3 procent tar lån för att täcka förlust i företaget. Jordbrukets skuldsättning ökade med 15 miljarder till totalt 168 miljarder kronor under 2007. Jordbrukets sammanlagda soliditet bedöms trots skuldökningen ligga på 70-80 procent.

OBRUTET SJÄLVFÖRTROENDE BLAND BÖNDERNA
De kärva ekonomiska tiderna har inte minskat stoltheten över att vara bonde eller trivseln med jobbet. 86 procent känner sig stolta över att vara bonde. Det är en lika hög andel som i fjol. Trivseln på jobbet påverkas inte av om gårdarna är stora eller små, om bönderna omsätter mycket eller lite pengar, i vilken landsände man bor eller vilken produktionsinriktning man har. De allra flesta trivs med att vara bonde, det visar många undersökningar och årets Lantbruksbarometer är inget undantag: 97 procent trivs med att vara bonde.


Hela rapporten finns att ladda ner från www.lrf.se, www.swedbank.se och www.konsult.lrf.se.
För mer information, kontakta:
Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande, LRF, 08-787 57 77
Hans Wennberg, lantbruksansvarig, Swedbank, 070-518 78 08
Jimmy Larsson, lantbruksekonom, LRF Konsult, 08-787 57 87